nieuws

Bedrijven en provincie schieten geld A58 voor

infra

Het Rijk heeft voorlopig geen geld over voor de A58. Jammer, vindt de provincie Noord-Brabant, dan schieten wij het even voor. Samen met het bedrijfsleven. Als alles meezit start de verbreding van de rijksweg tussen 2014 en 2016, zeven jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Minister Schultz van Haegen (infrastructuur) trekt 425 miljoen euro uit voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven tot twee keer drie rijstroken. De miljoenen komen echter pas vrij na 2020. De investeringen voor de lange termijn, waaronder de 425 miljoen voor de A58, zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) van 2021-2023.

Noord-Brabant vindt echter dat de aanpak van dit knelpunt niet tot na 2020 kan wachten. Als de snelweg niet wordt aangepakt leidt dit volgens prognoses van de provincie tot 2,5 miljoen voertuigverliesuren in 2020, een economische schadepost van ruim 30 miljoen euro per jaar. Daarom is Noord-Brabant bereid om geld te lenen om de knelpunten op de rijksweg tussen Vlissingen en Eindhoven aan te pakken. Zeeuwse en Brabantse bedrijven moeten echter wel een deel van de rente betalen.

De provincie heeft daarvoor de hulp van de minister nodig, benadrukt gedeputeerde Ruud van Heugten. “Voorfinanciering kost veel geld en we lopen risico’s. Een harde garantie in dit stadium van het proces moet kunnen worden onderbouwd met een concrete uitwerking of verkenning van het Rijk. Ik verwacht daarom maatwerk en medewerking van de minister, zodat we verder met het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat een samenwerking kunnen opzetten, die voor Provinciale Staten acceptabel zal kunnen zijn.”

Van Heugten rekent voor dat voorfinanciering van 425 miljoen euro door de provincie, zoals de minister verlangt, tot 100 miljoen euro rente kan kosten. De gedeputeerde wil niet kwijt hoeveel rentevergoeding hij precies van het bedrijfsleven verwacht.

De Stichting A58, een samenwerkingsverband tussen de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Bouwend Nederland en de regionale Kamers van Koophandel, presenteerde eerder dit jaar een plan om het beheer, onderhoud en uitbreiding van de snelweg over te nemen. De ondernemers stellen voor een publiek-private mobiliteitsonderneming op te richten, ZuidNet A58 genaamd. Deze moet voor 49 procent in handen komen van de overheid terwijl de overige 51 procent van de aandelen eigendom wordt van private partijen. Omdat de aandeelhouders eigen vermogen inbrengen en ook externe financiers zoals banken en pensioenfondsen worden gezocht, kan het Rijk betalingen uitstellen totdat er weer geld vanuit het Mirt vrijkomt. Het initiatief wordt gesteund door onder meer Philips, Heijmans en DSM.

Geen tolweg

Volgens BZW-voorzitter Peter Swinkels sluiten de plannen naadloos aan op die van de provincie. Dat de gedeputeerde een “redelijke rentevergoeding” wil, is volgens hem niet meer dan logisch. Maar die hoeft niet perse door de bedrijven betaald te worden, benadrukt Swinkels. Het is prima uit het project zelf te halen. “Door de innovatieve aanpak van het concept ZuidNet A58, kostenbesparing door schaalvergroting en inkomsten uit exploitatie, zal het mogelijk zijn om de kosten van die rentevergoeding uit het project zelf op te brengen.” Swinkels spreekt van een win-winsituatie. “ZuidNet A58 heeft de ambitie om de weg op te bouwen uit hoogwaardige verhardingsconstructies, de doorstroom en veiligheid te bevorderen, energie op te wekken uit warmte en inkomsten te genereren uit de exploitatie van servicestations, bewaakte parkeerplaatsen voor vrachtverkeer en elke andere ontwikkeling die bijdraagt aan winst.” De A58 wordt hoe dan ook geen tolweg, benadrukt Swinkels. Schultz is in principe voorstander van de plannen van de provincie. Zij wil echter wel voor volgend jaar zomer duidelijkheid over de voorfinanciering. De Stichting A58 verwacht daarna nog zeker een jaar nodig te hebben om de plannen verder te concretiseren en procedures te doorlopen. Volgens Swinkels kan de aanpak van de rijksweg tussen 2014 en 2016 starten, zeven jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

De Tweede Kamer bespreekt het Mirt op 12 december. Als de parlementariërs groen licht geven, gaat Schultz begin volgend jaar in overleg met de provincie.

Reageer op dit artikel