nieuws

Uiterlijk 2013 besluit over ERTMS op spoor

infra

Uiterlijk 2013 besluit over ERTMS op spoor

Minister Schultz wil in 2013 besluiten nemen over verdere invoering van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS. Zij schrijft dit in een brief aan de Raad voor de Veiligheid.

De bewindsvrouw reageert hiermee op het rapport van de raad over de treinbotsing in Barendrecht eind september 2009. Volgens de raad was er sprake van door een stopsein rijden en een niet functionerend treinbeveiligingssysteem, het ATB-systeem. Dat systeem werkt niet bij snelheden lager dan 40 kilometer per uur, in tegenstelling tot ERTMS.

Schultz schrijft dat inmiddels het Europese systeem op het traject Amsterdam-Utrecht in werking is. Daarvan wil zij in overleg met de spoorsector een proefproject maken. De Hanzelijn zal worden opgeleverd met ERTMS boven op het oude ATB-systeem.

Verder wijst de minister op de Europese planning voor invoering van ERTMS. Voor Nederland betekent die dat de zogenoemde eilanden in de Betuweroute, Kijfhoek-Barendrecht en Zevenaar-Duitse grens, tussen 2015 en 2020 van ERTMS moeten zijn voorzien. Hetzelfde geldt voor de trajecten Amsterdamse haven-Betuweroute en Rotterdam-Antwerpen.

Met de spoorsector heeft zij afgesproken dat die uiterlijk in 2013 een voorstel voor verder invoering van ERTMS in Nederland zal doen.

Reageer op dit artikel