nieuws

Tunnelbrand altijd hetzelfde bestreden

infra

Ontruimen en blussen bij een tunnelbrand gebeurt vanaf juli 2012 altijd op dezelfde manier. In veertien stappen die altijd bij elke wegtunnel in dezelfde volgorde worden gevolgd. Tunnelregisseur Hans Ruijter van Rijkswaterstaat heeft daarover overeenstemming bereikt met alle veiligheidsregio’s.

De stappen worden onderdeel van de nieuwe Tunnelwet die een einde moet maken aan alle veiligheidsdiscussies rond tunnels. Het ontwerp van de tunnel wordt aangepast aan de calamiteitenaanpak en geeft nieuwe eisen voor ventilatie, inrichting van het besturingssysteem en vluchtwegen, zodat een standaardtunnel ontstaat. Ook het onderhoud van alle wegtunnels wordt hetzelfde en dat zal volgens de tunnelregisseur leiden tot betere projectbeheersing.

Ruijter voorspelt dat de uniforme procedure zal leiden tot minder slachtoffers door het repetitie-effect en de lagere storingsgevoeligheid. “Uiteraard drukt de operator nu ook altijd op een calamiteitenknop, maar daarna verloopt de procedure in elke tunnel anders en daar komt een eind aan. En dat zal leiden tot betere herkenbaarheid bij operators, hulpdiensten én weggebruikers.”

Calamiteit

De landelijke tunnelregisseur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan uniformering van installaties en ict-processen. Ook is nagedacht over een uniforme aanpak van problemen, als afgevallen lading, verdwaalde personen en een kettingbotsing. Een brand is de grootste calamiteit die kan optreden en het probleem daarbij is dat automobilisten de neiging hebben om in hun auto te blijven zitten in plaats van de tunnel uit te vluchten. De eerste stap is dat de detectielussen in de weg een snelheidsverlaging constateren en de borden automatisch op 70 en 50 kilometer springen. Camera’s tonen de locatie van een incident, waarop de operator de calamiteitenknop indrukt (stap 2). Vervolgens moet het ventilatiesysteem heel hard gaan blazen waardoor rook in de rijrichting wordt afgevoerd. De vluchtweg wordt vrijgemaakt door het inschakelen van de overdrukventilatie en verlichting in de middentunnel (stap 4) en ook de verlichting in de tunnel gaat op maximale sterkte.

Ventilatie

De matrixborden gaan op rood en de slagbomen gaan naar beneden. De ventilatie in de vluchtsluis treedt in werking, evenals de contourverlichting richting de vluchtwegen (stap 9). Om de automobilisten uit hun auto te krijgen volgen vluchtinstructies uit luidsprekers en via de individuele autoradio’s (stap 11). Inmiddels zullen de hulpverleners arriveren via de nevenbuis; ze gaan bovenstrooms in de richting van de brand voor nadere verkenning en blussing. Na hulpverlening en controle van de installaties kunnen andere reparatiediensten en inspecteurs aan de slag om de schade te herstellen.

Reageer op dit artikel