nieuws

Rijkswaterstaat vraagt om feedback

infra

Nieuwegein – Rijkswaterstaat wil in discussie met de markt en vraagt kritische feedback op missers. “En wacht daarbij niet tot een conflict is geëscaleerd.”

Dat betoogt HID Cees Brandsen van de dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat, gisteren tijdens het Nationale Wegencongres. Hij wil af van de huidige praktijk van 3C’s: “Conflict, claim en consequenties. Dat zijn namelijk hele dure leerervaringen.” Het openbreken van drie lopende tunnelcontracten kost bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen euro extra en daar is het conflict rond de landtunnel A2 nog niet bij opgeteld.

De opdrachtgever wil leren van missers, knelpunten eerder oplossen en de markt eerder in het proces betrekken. “De materie is complex en we vragen het niet voor niets”, waarschuwt Brandsen. Als pilots staan op korte termijn een paar grote sluizen op de rol waar de markt in een vroegtijdig stadium aan tafel mag schuiven.

Dialoog

Marktpartijen durven maar mondjesmaat kritiek te spuien op de machtige opdrachtgever in de gww die jaarlijks voor 5 miljard euro aan opdrachten heeft te vergeven. Samenwerken blijkt in de praktijk nog steeds een relatief begrip, terwijl Rijkswaterstaat juist de dialoog aanwil: “Geef feedback, wees proactief en benoem elkaars verantwoordelijkheid.” Ook moet Brandsen constateren dat een aannemer altijd eerst “ja” antwoordt op de vraag of de opdracht is begrepen.

Dat ging bijvoorbeeld helemaal mis bij de A2 Leidsche Rijn Tunnel, de A2 Den Bosch en A12 spitstrook. Projecten die helemaal niet liepen volgens planning en veel wrevel wekken bij automobilisten. Bij deze grote missers wijst Rijkswaterstaat niet in eerste instantie naar de betrokken marktpartij, maar steekt ook de hand in eigen boezem.

Prestatiecontract

De A2-Tunnel Leidsche Rijn had te maken met “te hoge functionele eisen en toenemende complexiteit.” Bij de A2 Den Bosch was het probleem de verificatie van het ontwerp en de A12-spitstrook lag maanden ongebruikt omdat de aansluiting met de verkeerssignalering niet was geregeld. “Ik noem dat ervaringen waar we veel van leren en weiger dat missers te noemen.” Brandsen noemt ook de Vlaketunnel, maar dan als voorbeeld dat nieuwe contractvormen en overleg ook tot snelle successen kunnen leiden. Probleem was dat het wegdek 15 centimeter omhoog kwam. “De tunnel was onderdeel van een prestatiecontract met Heijmans. Heel snel en effectief is daar een oplossing gezocht en gevonden.”

Reageer op dit artikel