nieuws

Meerwerk; vooraf inzichtelijk maken kosten vereist?

infra

In een geschil bij de Raad van Arbitrage van 1 september 2011 (hoger beroep: no. 71.554) stond centraal de vraag of een aannemer recht had op meerwerk.

In het bestek werd een rijdende afzetting voorgeschreven “volgens CROW-publicatie 96b”. De aannemer had in zijn inschrijving gerekend op een werkvoertuig met eigen bebakening. Tijdens het werk werd door de provincie echter geëist om te werken met een separate actiewagen. De aannemer diende (achteraf) een meerwerk in van ruim 4 ton. Arbiters oordeelden allereerst dat onder een rijdende afzetting “volgens CROW-publicatie 96b” zowel een werkvoertuig met eigen bebakening als een separate actiewagen kan worden verstaan. De aannemer had dus terecht mogen rekenen met een goedkopere variant, zodat de eis van de provincie – in beginsel – aan te merken was als een bestekswijziging en dus meerwerk.

De provincie stelde vervolgens dat de kosten vooraf inzichtelijk gemaakt hadden moeten worden. Doordat hier niet (geheel) aan was voldaan, had de aannemer de provincie de mogelijkheid ontnomen om kostenbesparende maatregelen te treffen, aldus de provincie. De aannemer stelde dat de opdrachtgever de prijsverhoging zelf ook had moeten begrijpen en daarmee een beroep doet op artikel 7:755 BW (vooraf melden, tenzij een opdrachtgever de prijsverhoging zelf had moeten begrijpen). Arbiters kwamen in dat kader tot het oordeel dat een provincie met enige regelmaat bestekken in de GWW-sector uitgeeft, zodat zij de prijsconsequentie van haar eis om te werken met een separate actiewagen had moeten begrijpen. Arbiters benadrukten echter wel dat de aannemer eind 2004 bekend had kunnen zijn met de meerkosten. De aannemer had de kosten voor de provincie vervolgens pas in april 2007 schriftelijk in kaart gebracht. Arbiters bepaalden dat de aannemer de kosten over 2004 volledig in rekening mocht brengen. De kosten over 2005 en 2006 werden echter met 50% gekort. De achterliggende gedachte is dat de provincie de noodzaak van meerkosten had dienen te begrijpen en dat de aannemer op zijn beurt de meerkosten eerder had dienen te melden.

De conclusie is dan ook dat het aanbeveling verdient om prijsconsequenties van meerwerk tijdig in kaart te brengen. Voor zover dit echter niet is gebeurd, leidt dit niet altijd tot  verval van meerwerkaanspraken. De deskundigheid van een opdrachtgever is daarbij van belang.

Mr. Paul Welten

Advocaat bij AKD

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels