nieuws

Verbinding fietsers deels onder water

infra

Verbinding fietsers deels onder water

Sinds kort hebben fietsers en voetgangers in Haarlem een eigen doorgang onder de N205. De nieuwe verbinding gaat onder twee bestaande bruggen door. Om aan de vereiste doorrijhoogte te voldoen, ligt het midden van het brugdek 25 centimeter onder waterniveau.

De ruim 110 meter lange onderdoorgang aan de zuidoostkant van Haarlem is recentelijk officieel in gebruik genomen. De gemeente besloot tot aanleg van de brug om fietsers en voetgangers veiliger en sneller de Schipholweg/Buitenrustlaan te laten passeren. Een eis bij deze opdracht was dat de verbinding onder de bestaande Buitenrustbruggen moest komen.

De nieuwe verbinding is ruim 5 meter breed en heeft twee, circa 40 meter lange, hellingen. Het brugdek bestaat uit een stalen kokerconstructie met aan de randen een geïntegreerde, verhoogde stalen opstand (borstwering). De hoogte hiervan varieert van 5 centimeter tot 50 centimeter in het midden van de brug. Om aan de minimaal vereiste 2,5 meter doorrijhoogte te voldoen, ligt het brugdek onder de twee monumentale Buitenrustbruggen circa 25 centimeter onder waterniveau. Daar fungeert de stalen borstwering tevens als waterkering.

Johan Büdgen van ipv Delft, verantwoordelijk voor het ontwerp, spreekt van een “vrij complexe staalconstructie”. Daarnaast kenmerkt de fiets/voetgangersbrug kenmerkt zich een hoog afwerkings- en conserveringsniveau.

De onderdoorgang loopt evenwijdig aan de stroomrichting van het water. “Het water tussen de nieuwe brug en de kade vrij kan doorstromen, waardoor vervuiling wordt voorkomen. Bijkomend voordeel van dit ontwerp is dat er nauwelijks watercapaciteit aan de Spaarne wordt onttrokken.” De verbinding ligt volledig vrij van landhoofden en steunpunten van de bruggen.

Ballast

De constructie is in drie delen van de fabriek in Amsterdam naar Haarlem gevaren. Ondanks een eigen gewicht van ruim 100 ton bleef het brugdek drijven. Daarom werd de brug afgezonken op veertien stalen buispalen die de constructie op zijn plaats houden. Het afzinken gebeurde door het brugdek op locatie te vullen met ballast, waardoor de hele constructie ruim 20 centimeter zakte en zo belandde op de reeds aangebrachte funderingspalen.

Het inpassen van de verbinding op deze locatie was geen sinecure. De brug sluit aan één kant aan op een grastalud, aan de stadszijde bevindt zich een hoge stenen kade met woonboten. Eén boot is uiteindelijk verplaatst om de verbinding verkeerstechnisch in te passen en aan te sluiten op het bestaande fietsnet. “Mede vanwege de beperkte ruimte hebben we gezocht naar een optimum tussen comfort en kosten. De brug moest niet te steil maar ook niet te lang worden. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om een gebruiksvriendelijke brug te realiseren met een bescheiden helling (1:23)”, aldus Büdgen.

Door de onderdoorgang van de bestaande bruggen wit te schilderen is de nieuwe verbindende schakel overzichtelijk en sociaal veilig. ‘s Nachts is zij verlicht door ledverlichting in de handregels en voorzien van een inwendige hemelwaterafvoer. In het midden van de brug bevindt zich een pomp die overtollig regenwater omhoog pompt naar het Zuider Buiten Spaarne.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Aannemer: Schreuder

Ontwerp: IPV Delft

Staalconstructie: Aa-Dee

Bouwkosten: circa 1 miljoen euro

Reageer op dit artikel