nieuws

Gedeputeerde Staten ontsluit Houten

infra Premium

Gedeputeerde Staten ontsluit Houten

Aan de hand van drie sleutelwoorden heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht ingestemd met een tracé dat de gemeente Houten verbindt met de A12.

“Robuust, toekomstvast en veilig”, luidden de doorslaggevende criteria voor de keuze voor het Rijsbruggerwegtracé, waarvoor een Milieu Effect Rapportage-procedure is gevolgd. In 2009 werd hiertoe al een Bestuursovereenkomst getekend, maar de gemeente Bunnik tekende bezwaar aan, omdat zij de grond in kwestie bezit. Alternatieven voor dit plan, te weten sorteren ìn de knoop Lunetten en sorteren vóór de knoop Lunetten zijn uitvoerig getoetst aan hun effecten op het wegennet van Houten, het buitengebied tussen de twee gemeenten en op het rijkswegennet. Het Rijsbruggerwegtracé scoorde daarin op het criterium ‘robuust’ het hoogst.

Bekijk hier een bureauonderzoek van het Rijsbruggerwegtracé of kijk op de site van de provincie Utrecht voor meer informatie over de verbindingsweg

Reageer op dit artikel