nieuws

Met nieuw materieel de watergangen te lijf

infra Premium

Met de dubbelgeknikte zuigladder van zijn nieuwste cutterzuiger kan baggerbedrijf JP Schilder zelfs onder woonboten baggeren. Met zo min mogelijk hinder voor de omgeving houden de baggeraars uit Ursem al vijftig jaar watergangen door heel Nederland bevaarbaar.

Het vlaggenschip van het Noord-Hollandse baggerbedrijf rolde begin dit jaar van de werf van Machinefabriek Hollandsche IJssel. Daar bouwen ze wel vaker 12-duims zuigers die binnenwateren open en bevaarbaar houden. Maar voor de kieskeurige baggeraars uit Ursem moest het ontwerp op tal van punten worden aangepast. Zo werden de pontons wat smaller uitgevoerd en de strijkhoogte verlaagd. Dat maakt dat de machine, die maximaal 2000 kuub bagger per dag kan verwerken, ook in kleinere watergangen uit de voeten kan.

De cutterzuiger is uitgerust met de laatste technische snufjes. De pomp word aangedreven met een motor met lage emissie. De achterste spudpaal kan een stap van 3 meter maken. Zo kan het vaartuig precies een cutterlengte vooruitstappen zonder dat het verhaald hoeft te worden. Met behulp van de DGPS kan volgens algemeen directeur Sjaak Schilder bijna tot op de centimeter nauwkeurig worden gebaggerd.

Afgelopen weekeinde toonde JP Schilder de jongste aanwinst, die inmiddels Marian is gedoopt, trots op de eigen werf. Dat gebeurde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Speciaal daarvoor werd ze even van het werk gehaald bij Katwijk waar ze tot 2013 aan de slag is met het uitbaggeren van de Oude Rijn.

Maandag werd Marian al weer gedemonteerd en afgevoerd om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Want er moet bij Katwijk bijna 600.000 kuub specie worden opgebaggerd. De slurry bestaat voor een derde uit zand, dat met een cycloon wordt gescheiden en ter plekke gebruikt bij de herontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg. De slib die overblijft wordt afgevoerd naar de Slufter, de Papegaaienbek of een ander depot.

Geschiedenis

Opde werf van Schilder was afgelopen weekeinde materieel uitgestald uit alle fases van de geschiedenis van het bedrijf. Zoals de zogeheten opschuifbootjes waarvan de firma er tien bezit. Onderwaterbulldozers, noemt Schilder ze ook wel. Ze schuiven de prut op de bodem voor zich uit naar het punt waar ze met een kraan worden opgepikt en afgeleverd in de bak van een vrachtwagen.

Ook de Fuchskraan was afgelopen weekeinde in volle glorie in Ursem te bewonderen. Die heeft een grote rol gespeeld in de jaren direct na de oprichting van het bedrijf. Het origineel was weliswaar al lang geleden op de schroothoop terechtgekomen, maar Sjaak vond een paar jaar terug een identiek exemplaar in Oostenrijk. Die kocht hij voor een zacht prijsje, liet hem renoveren, schilderde hem over en plakte er het oude bedrijfslogo op.

Vader Jan baggerde met de Fuchs-kraan vooral in opdracht van kleine lokale polderbestuurtjes. De bagger kon hij toen nog kwijt op het erf van de boeren, die het vruchtbare goedje maar al te graag over hun land uitreden. Toen het baggerwerk wat terugliep plaatste Jan een heiblok op de kraan en ging zich ook bezighouden met funderingswerk. “Complete oerwouden hebben we weggeslagen in de bodem van Noord-Holland”, aldus Sjaak Schilder. “Tegenwoordig is het uiteraard vooral beton dat in de grond verdwijnt. En een enkele keer ook stalen buispalen.”

Calculatie

Sjaak zat twee jaar terug voor het laatst op de Junttan-stelling waarmee het bedrijf tegenwoordig palen naar een dragende zandlaag slaat. Gaandeweg zijn hij en zijn broer Hans zich vooral gaan bezighouden met voorbereiding en calculatie. De handen ruiken ’s avonds niet meer naar machine-olie of bagger, maar naar papier en inkt. Inmiddels is het vooral de derde generatie Schilders die boven op de uitvoering zit.

Nu Sjaak en zijn broer tegen de 60 lopen wordt het tijd na te denken over overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie. Dat Sjaak weer op de machine kruipt verwacht hij niet. Hoe mooi hij het werk ook vind. “Ik twijfel er ook niet aan dat ik na twee dagen meedraaien ook de Marian wel de baas kan, met al haar moderne elektronica. Maar het om vijf uur opstaan, daar heb ik niet meer zo’n zin in. Mijn broer en ik trekken ons niet vandaag of morgen terug. Zo werkt het niet in een familiebedrijf. Maar het duurt ook geen tien jaar meer. Met aanwinsten als de Marian die toch een forse investering van 1,2 miljoen euro vergde, verwachten we een gezond bedrijf achter te laten. JP Schilder zal nog decennialang een rol spelen in het openhouden van Nederlandse watergangen.”

Reageer op dit artikel