nieuws

Vervangen riolering Lijnbaan met oog voor winkeliers

infra

‘Te gast in eigen stad’ voelt Toto van der Star van het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam zich. De projectleider zegt er om die reden voor te zorgen dat de vervanging van de riolering en de stadsverwarming in de Lijnbaan winkeliers, bewoners en publiek zo weinig mogelijk overlast bezorgt.

De leidingen van de stadsverwarming zijn in 1953 onder de Lijnbaan gelegd. Robotmetingen leerden Eneco dat een groot deel van de buizen nog in goede conditie verkeerde. “In 2010 heeft Eneco aan de hand van de metingen besloten deze binnen vijf jaar te willen vervangen”, zegt projectcoördinator Loek Hagenstein van Eneco. “Binnen deze vijf jaar kunnen we het best mogelijke moment kiezen, bijvoorbeeld in combiwerk met de gemeente, dat zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaakt.”

Een aantal van de nieuwe stadsverwarmingsbuizen is met 16 meter langer dan de standaardbuizen van 12 meter. “Met langere buizen is een tracégedeelte sneller gelegd”, vertelt projectleider Ronald Rops van Nijkamp Aanneming uit Breda, de contractpartner van Eneco. Dat vermindert mede de overlast voor de ondernemers langs de Lijnbaan. Het transport van de langere buizen in de stad vergt wat Rops betreft wel de inzet van een ervaren chauffeur. De nieuwe buizen zijn met een diameter van 323,9 millimeter, ook wel DN300 genoemd, wat groter dan de bestaande, legt Hagenstein uit. “Eneco wil daarmee de capaciteit vergroten om makkelijker het toenemend aantal aansluitingen op de stadsverwarming te kunnen bedienen.”

De stalen mantel van de buizen is geïsoleerd met PUR-schuim wat weer is afgedekt met een laag PE. De totale diameter komt daarmee op 450 millimeter. In de PUR-laag is een lekdetector opgenomen in de vorm van twee geleidende draden.

Graafmachine

Voor het verladen en leggen volstaat een mobiele graafmachine, zegt Rops. “De buizen lijken zwaarder dan ze zijn, al wegen ze per stuk toch nog tussen 700 (12 meter) en 950 kilogram (16 meter).” Voor het vervangen wordt de sectie afgesloten waarna het onder handen te nemen gedeelte leegloopt. Dat duurt in Rops’ woorden zo’n drie uur. In de buizen zit gedemineraliseerd water dat via het riool mag worden afgevoerd.

In de sleuf worden de buizen aan elkaar gelast. De lassen worden doorgaans doorgemeten met een röntgenapparaat. “Voor de Lijnbaan moet vanwege de ondernemers en het publiek een alternatieve techniek worden gebruikt om de dichtheid van de lassen te meten”, zegt Hagenstein. De nieuwe segmenten hoeven niet eerst te worden schoongeblazen. Het water spoelt eventuele verontreinigingen weg. Omdat het water heet is kan de buis meteen op voorspanning worden gebracht.

“De vervanging van de riolering in de Lijnbaan bleek wat urgenter dan die van de stadsverwarmingsbuizen”, vertelt Van der Star. De rioleringsbuizen liggen aan weerszijden van de Lijnbaan langs de gevels van de winkels. De leidingen voeren vooral regenwater af. De buizen zijn van pvc en hebben, afhankelijk van de locatie, een diameter van 500 of 600 millimeter. Voor het vervangen van de rioleringsbuizen wordt aan weerszijden van de Lijnbaan de bestrating verwijderd en daarna het maaiveld met ruim 30 centimeter verlaagd.

Telkens wordt een sleuf gegraven van 15 meter lang. Na het leggen van de nieuwe buizen wordt de sleuf gedicht en afgedekt met stelconplaten. Tot genoegen van de ondernemers, vertelt Van der Star. “Die gingen ervan uit dat de betonnen platen zouden blijven. Deze worden op een later moment vervangen door natuursteen bestrating in twee kleuren. Bij elkaar wordt voor het project Lijnbaan ruim 11.000 vierkante meter bestrating vervangen.

Winkeliers

Het vervangingsproject voor de Lijnbaan begon ruim 2,5 maanden geleden. Het werk ligt momenteel een halve week achter op de planning. Bij de uitvoering wil Rotterdam zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de winkeliers. “Dat houdt onder meer in dat na 15 november niet meer aan de Lijnbaan mag worden gewerkt om de verkoop voor sinterklaas en kerst niet te hinderen. En daarbij wil Eneco winkeliers en bewoners natuurlijk niet van het net afkoppelen als ze de warmte nodig hebben”, zegt Van der Star. In overleg met de ondernemers kan het projectteam besluiten om met een weekend doorwerken vertragingen in te halen. “Hinder levert dat altijd wel op”, zegt Van der Star, “want de winkels zijn de hele week open.”

Reageer op dit artikel