nieuws

‘Vertraging Amsterdamse Oostlijn schuld aannemer’

infra

De renovatie van de Oostlijn in Amsterdam dreigt opnieuw forse vertraging op te lopen. Dat is te wijten aan bouwcombinatie Croon-Spie-Wolter&Dros, volgens de wethouder.

De aannemer heeft “zijn zaakjes niet op orde en de kwaliteit is onvoldoende”, luidt de verklaring van wethouder Eric Wiebes (verkeer). Zo zou worden gewerkt met oude bouwtekeningen, zijn de boorplannen niet op orde en zijn wijzigingen in de werkzaamheden niet van tevoren aan de gemeente voorgelegd.

Of dit vertraging tot gevolg heeft, kan de gemeente nog niet inschatten, laat Wiebes bij monde van zijn woordvoerder weten. “Het geeft wel extra druk op de planning. We voeren op dit moment stevig en constructief overleg over versnellingsmaatregelen en maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en beter te borgen.” Of dergelijke maatregelen tot extra kosten zullen leiden en wie voor de schade opdraait, houdt Wiebes voor zich. “Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Van schade is op dit moment nog geen sprake.”

Brandveiligheid

De Oostlijn is de verzamelnaam voor de Amsterdamse metrolijnen Gaasperplaslijn en de Geinlijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de brandveiligheid van de metrotunnel. Dit had eigenlijk vorig jaar zomer moeten gebeuren. Hiervoor werd het metroverkeer tussen Amsterdam Centraal en Amstel vijf weken stilgelegd, maar door geruzie tussen de gemeente en de aannemer werd er niet gewerkt.

Wiebes houdt vooralsnog vast aan de originele planning. De zomersluiting van de Oostlijn is dit jaar gepland van eind juli tot begin september. Wel bestaat de kans dat tijdens de sluiting extra in het weekend en ‘s avonds gewerkt moet worden.” De bouwcombinatie wil niet op de kwestie reageren.

Reageer op dit artikel