nieuws

Transparantie

infra

Als je het de burger vraagt, die zijn nieuws uit de wakkerste krant van Nederland haalt, gaan projecten vrijwel altijd fout. Als ze niet te laat zijn, zijn ze wel over budget of gewoon overbodig. Dit, terwijl transparantie over tijd en budget in de bouwsector een hot topic is.

In de bouw- en infrasector in Nederland ervaar ik dat er vaak nog wat primitief wordt gerapporteerd over projectvoortgang. Waarom brengen we voor opdrachtgever, politiek en burger geen licht in de duisternis van die complexe projecten? Daar waar in andere branches en andere landen wel allerlei projectbeheersingsmethodieken toegepast worden om integrale rapportages te kunnen genereren die werkelijk iets toevoegen, is dat hier in Nederland in de bouw- en infrasector nog vaak afwezig.

Neem bijvoorbeeld Earned Value Management (EVM). Deze methodiek wordt al meer dan twintig jaar met goed gevolg toegepast bij zeer complexe projecten in de petrochemie in Nederland. Ook in Amerika bepalen ze graag op elk gewenst moment de voortgang van infraprojecten met EVM. Voor elk overheidsproject boven de pakweg twintig miljoen euro worden integrale projectrapportages geëist. Deze geven bovendien een aanzet tot meer constructieve discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waardoor eventuele bijsturing kan plaatsvinden voordat het te laat is. Waarom wordt deze ‘integrale’ vorm van projectbeheersing ook niet in de bouw- en infrasector in Nederland gebruikt zodat overheden, directies en opdrachtgevers beter inzicht hebben in de werkelijke status van een project? En daarmee de gewenste transparantie kunnen geven naar zichzelf en derden?

Nu de overheid afstevent naar een marktbenadering waarbij steeds meer vraag komt naar innovatieve (geïntegreerde) contractvormen en EMVI-aanbestedingen, is deze transparantie nog harder nodig. Als je als opdrachtgever niet meer alles mag voorschrijven, is het belangrijk om vinger aan de pols te kunnen houden. Meten is weten om te kunnen rapporteren en bijsturen. Of is dat nu juist hetgeen we niet willen? Over iets wat je niet weet, kun je immers niet communiceren. Het nemen en geven van een kijkje in de keuken van de opdrachtnemer lijkt niet helemaal gewenst. Bij mij rijst inmiddels de vraag: ‘Willen we wel zo transparant zijn als we doen voorkomen?’

Door: Marco Buijnsters, business consultant Projectbeheersing bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Reageer op dit artikel