nieuws

Loon voorzitter wegencommissie schokt SP

infra

Martin Beljaars, oud-directeur bouw en markt van Rijkswaterstaat, trekt zich terug als voorzitter van de commissie die moet uitzoeken hoe het wegenbouwprogramma van het kabinet soberder kan worden uitgevoerd.

Beljaars ziet af van de functie vanwege kritiek op de vergoeding van 225 euro per uur die hij van minister Schultz (infra) zou krijgen. De SP vindt de hoogte van dat bedrag “buitengewoon pijnlijk” voor een voorzitter die op zoek moet gaan naar besparingen.

“Ik wil geen onderwerp zijn van een politieke discussie. Ik heb de minister gezegd: dan hoeft het van mij niet”, verklaart civieltechnisch ingenieur Beljaars, die nu weer tachtig uur in zijn agenda over heeft. Het bediscussieerde uurtarief van 225 euro is voor hem geen astronomisch bedrag. “Dat krijg ik normaal ook.”

Ergens vindt Beljaars het wel jammer dat hij zich heeft teruggetrokken. “Ik zou het met veel plezier hebben gedaan. Het is toch een interessante opdracht. Of mijn terugtrekking uiteindelijk leidt tot een minder resultaat? Welnee, de anderen hebben ook goede ideeën.”

Hoeveel euro het ‘snijclubje’ precies bij elkaar moet schrapen, weet Beljaars niet. “De commissie zoekt naar alternatieven voor infrastructurele projecten. Soms kan een project ook goedkoper worden uitgevoerd.”

Voor Beljaars komt geen vervanger. De voorzitters­taak komt te liggen bij één van de overige vijf commissieleden die volgens Schultz allemaal een civieltechnische achtergrond hebben. Zij krijgen per uur 125 euro. De bewindsvrouw meldt in reactie op Kamervragen van de SP dat ze zich aan de regels houdt voor externe inhuur. Ook het bedrag van 225 euro per uur valt daarbinnen.

Desalniettemin hoeft het niet meer voor Beljaars. Voorlopig althans. “Of ik de minister ooit nog zal adviseren? “Wie weet in de toekomst.”

Reageer op dit artikel