nieuws

‘t Gooi viste altijd achter het ‘infra-net’

infra

Een dubbeldekstunnel met vier buizen moeten het Gooi verlossen van fileproblemen en geluidsschermen en weer ruimte bieden voor groen. Met een investering van 2,3 miljard euro is de ‘missing link’ tussen de A1 en A27 ondergronds en gestapeld te bouwen, heeft Dura Vermeer berekend.

Het bouwbedrijf lanceert vandaag een compleet uitgewerkt plan dat aansluit op de kabinetsplannen voor de Amsterdam-Almere (A6/A9) en de A27 richting Utrecht. De weg verdwijnt over een lengte van 7 kilometer in vier keer twee stroken onder de grond in twee boortunnels en een landtunnel.

“Het kabinet steekt ruim 4 miljard in de wegen tussen Amsterdam, Schiphol en Almere. Ook zijn er plannen om de wegen bij Utrecht en Amersfoort te verbreden. Maar bij al die mooie plannen wordt ‘t Gooi consequent overgeslagen. Als je niet nadenkt over de volgende flessenhals, zijn al die miljarden weggegooid geld, want dan staan we vanaf Hilversum in de file”, schetsen de bedenkers Peter Krop en Taco van der Sar van Dura Vermeer.

“In het Gooi is bovengronds geen ruimte, dus moet je de oplossing ondergronds zoeken. Vooral bij Bussum en Laren kun je geen kant op. De nieuwe spitsstrook leidt nu al tot leefbaarheidsproblemen en is zeker geen robuuste oplossing voor de langere termijn. Met tunnels kun je meteen de geluidsschermen slopen, zijn ecoducten over de A1 overbodig en komt op maaiveld meer ruimte voor groen.”

Het bouwbedrijf heeft een nauwkeurige doorrekening van het tunnelproject gemaakt en raamt de kosten op 2,3 miljard euro. Daarbij is gebruik gemaakt van lopende projecten en ervaring bij onder meer de Statentunnel, Tweede Coentunnel, Noord-Zuidlijn en A2 Landtunnel.

Het project zou tunnel voor tunnel in diverse dbfm-contracten vanaf 2015 op de markt kunnen komen en in dertien jaar volledig operationeel zijn zonder grote overlast voor de omgeving. Daarbij is het de bedoeling om de twee boortunnels in zes jaar gelijktijdig te boren onder het huidige tracé van de A1. Daarna volgt de bouw van de verdiepte bak-landtunnel bovenop de boortunnels. Daarbovenop kan de Amersfoortsestraatweg weer in oude luister worden hersteld als statige bomenweg met rotonden voor het lokale verkeer. Daaronder zoeft het regionale verkeer door de tunnelbak en daaronder het doorgaande verkeer in de boortunnels.

Om onduidelijke redenen heeft niemand bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zich ooit aan plannen voor het Gooi gewaagd. Mogelijk afgeschrikt door de tunnelprotesten bij het Naardermeer of het hoge bobo-gehalte, maar niet omdat de urgentie ontbreekt.

Juist de aangeleverde cijfers van het ministerie Infrastructuur en Milieu tonen de noodzaak voor nieuwe infra aan, vooral als in 2020 de andere wegverbredingen zijn voltooid. “De oplossing klinkt simpel, maar is zeker niet willekeurig gekozen. We hebben tien scenario’s naast elkaar gelegd en deze combinatie scoorde het beste op criteria als duurzaamheid, inpassing, omgeving, doorstroming en bebouwing.”

Wie het omvangrijke tunnelplan moet betalen, is een vraag waar Dura Vermeer zich niet aan waagt. Vooralsnog is de inzet een plekje te veroveren in het MIRT van het ministerie. Of tol daarbij een optie kan zijn voor financiering van de boortunnels, laten de heren liever in het midden.

Het is ook niet de bedoeling ‘t Gooi verder vol te bouwen met villa’s, al scheppen de plannen daar wel extra mogelijkheden voor bij Naarden, Huizen Bussum, Blaricum en Laren. “We hebben voorzichtig gekeken naar opties voor gebiedsontwikkeling in de omgeving om financiering van derden mogelijk te maken, maar dat is toch altijd een bescheiden deel van de kosten. De beslissing en het geld moeten toch grotendeels van het Rijk komen.”

Reageer op dit artikel