nieuws

Economisch sterke regio’s gaan voor

infra Premium

Zodra de economie aantrekt, zal het verkeer met 14 procent toenemen. Beter benutten van de bestaande infrastructuur is de beste optie om fileleed te voorkomen, stelt directeur-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur.

Zij maakte dit gisteren bekend tijdens de Connekt lunch. Het samenvoegen van VROM en Verkeer en Waterstaat geeft al een impuls, maar de budgetten zijn krapper dan ooit, ervoer de topambtenaar, het FES is verdwenen en de ombuiging van 19 miljard euro gaat geen ministerie voorbij.

Ongering betoogt dat economisch sterke regio’s als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven prioriteit krijgen bij de besteding van het weinige extra geld voor infrastructuur. Per regio wordt bekeken wat de slimste oplossingen zijn om weg, spoor en vaarweg op elkaar af te stemmen.

Reageer op dit artikel