nieuws

Door het oog van Steven de Boer ‘Water moet in ontwerpen leidend zijn’

infra

Kennis en expertise van waterexperts en (landschap)ontwerpers moeten beter bij elkaar aansluiten. Met dat uitgangspunt werd eind januari het eerste wateratelier gehouden, waar zowel architecten als ingenieurs zich bogen over bouwen en water. Een nuttige exercitie, meent Steven de Boer, adviseur duurzaam stedelijk water bij DHV. De initiatiefnemers – DHV, Nirov en het ministerie van Infrastructuur en Milieu – denken al na over een vervolg.

“Tijdens een van de ontwerpsessies waar ik tijdens het Wateratelier leiding aan gaf, kwam het probleem heel duidelijk naar boven. We namen als voorbeeld een project bij Lent, boven Nijmegen, waar een deel van het gebied bestemd is voor waterberging, maar ook voor wonen en recreatie. Een ontwerper ging enthousiast aan de slag en tekende een mooie woonwijk met een doorsteek naar de rivier. Zonder zich te realiseren dat op die plek het peil in de Waal wel 10 meter in hoogte kan verschillen. Om dat daadwerkelijk te realiseren zijn dus enorm ingrijpende maatregelen nodig. Maar dat zie je niet op een bovenaanzicht alleen. Als een waterexpert eerder in het proces betrokken is, worden die fouten minder snel gemaakt.”

Volgens De Boer is het omgaan met water in het bouwproces nog te vaak een kwestie van afvinken. “Er worden vaak eisen gesteld, maar die watertoets wordt op dezelfde manier bekeken als bijvoorbeeld een geluidsnorm, of een fijnstofnorm. De opdrachtgever vraagt alleen: heb ik aan alle voorwaarden voldaan?. Maar juist op het gebied van water zijn veel oplossingen mogelijk waar architecten en bouwers niet zo snel aan denken. En die nog goedkoper kunnen zijn ook. Een voorbeeld is de berekening dat je 10 procent open water nodig hebt ter compensatie van verharding door een woonwijk op bijvoorbeeld een voormalig poldergebied. Maar die berekening is een slag in de lucht. Het gaat erom dat het water niet sneller uit nieuwe gebied verdwijnt dan voorheen. En er zijn allerlei andere manieren om dat probleem op te lossen, zonder open water aan te leggen.”

Het is belangrijk dat ontwerpers weten wanneer en hoe ze een beroep kunnen doen op de specifieke kennis van wateringenieurs. Want beide groepen kijken nu eenmaal anders tegen vraagstukken aan. “Het werkt overigens ook de andere kant op. Een ingenieur kan feitelijk berekenen wat de risico’s zijn van bijvoorbeeld buitendijks wonen, en hoe groot de kans op schade is. Maar een ontwerper zal zich eerder afvragen of mensen dat eigenlijk wel willen, een kans dat je woning onderloopt. Die emotionele component heeft een ingenieur minder. Het stond immers niet in zijn spreadsheet.”

Reageer op dit artikel