nieuws

Robuuste nieuwe Botlekbrug

infra Premium

Robuuste nieuwe Botlekbrug

De nieuwe robuuste Botlekbrug wordt de blikvanger van de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. “We hebben drie totaal verschillende ontwerpen gekregen, die allemaal voldeden”, blikken Jaap Zeilmaker en Adrie Franken van Rijkswaterstaat terug op de aanbesteding van het contract.

Het ontwerp van de nieuwe hefbrug van Wintermans Architecten meet twee keer
45 bij 90 meter en wordt daarmee een van de grootste hefbruggen van Europa. “We
hebben de maten zelf voorgeschreven, maar het ziet er wel erg indrukwekkend uit.
Zeker als je dit ontwerp in perspectief tot de huidige brug zet”, constateert
projectmanager Zeilmaker. Wie duidelijk formuleert wat je wilt hebben, kan
rekenen op maximale inspanning van de markt. “Blijf je zelf een beetje vaag, dan
komt de markt ook niet met heldere antwoorden. Dat mag in theorie simpel
klinken, maar geeft in de praktijk veel hoofdbrekens. Want hoe formuleer je
omgevingsmanagement bijvoorbeeld. Door uitputtend te praten over bewoners,
gemeenten, ProRail, brandweer en bedrijven voorkom je verrassingen tijdens de
uitvoeringsfase”, vult contractmanager Franken aan. Duidelijke functionele eisen
en die goed weten te beargumenteren is de crux voor een goedlopende procedure,
luidt hun belangrijkste conclusie. In april krijgt het consortium A-Lanes A15
(John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton) het onderhoud van de bestaande
snelweg alvast overgedragen. Na de zomervakantie beginnen de eerste
werkzaamheden voor de wegverbreding naar twee keer vijf rijstroken, een nieuwe
Botlekbrug en renovatie van de Botlektunnel. Met de combinatie van ontwerp,
bouw, financiering en twintig jaar onderhoud is ruim 1,5 miljard euro gemoeid.
Het winnende consortium wist ruim 200 miljoen euro lager in te schrijven dan de
twee andere partijen: Poort van Europa (BAM, CFE, Vinci) en OptimA15 (DIF,
Fluor, Heijmans, VWS). Via Portus (Macquarie, Dura Vermeer, Besix) heeft de
intensieve dialoogfase niet doorlopen en viel al in een eerder stadium af.

Integrale aanpak

Het grote verschil tussen de winnaar en de afvallers zit volgens de managers
niet in één punt, maar in een slimme, integrale aanpak. “Het is niet zozeer
vernieuwende techniek, maar het ontwerp past goed bij het onderhoudsplan en de
fasering is slim”, willen de managers in grote lijnen kwijt. Alledrie de
partijen hebben uitstekend gescoord in de filebestrijding tijdens de uitvoering,
een van de zogenoemde emvi-criteria. “Allemaal in de buurt van ons meest
gunstige scenario voor voertuigverliesuren. Dat verdient echt een compliment”,
vindt Franken. Een team van de TU-Delft rekende mee bij de beoordeling van de
voorstellen. De rollen tijdens de dialoogfase waren duidelijk verdeeld. In teams
van zes mensen leidde Franken de dialooggesprekken en bleef Zeilmaker op de
achtergrond. Om de paar weken werden formele dialoogrondes tussendoor gehouden.
In plaats van formele nota’s van inlichtingen koos Rijkswaterstaat voor
informeel specialistisch overleg. Daarmee werd het aantal officiële vragen
beperkt tot een kleine duizend. Dankzij de ervaringen bij de Tweede Coentunnel
waar nog 3000 vragen werden gesteld. In totaal is er 600 uur specialistisch
overleg geweest. “Als team denk je steeds drie stappen vooruit en heb je altijd
een plan B achter de hand”, schetst Zeilmaker de intensieve dialoogfase. Het
grote verschil van een dbfm ten opzichte van een d&c is dat je voor de
gunning al duidelijkheid moet hebben over onderhoud en exploitatie. Een
bestuursovereenkomst gevolgd door een uitvoeringsovereenkomst met alle betrokken
partijen voorkomt veel discussie. “Laat je dat achterwege dan weet je zeker dat
er gewekte verwachtingen zijn waaraan je niet voldoet. Nu is duidelijk wat je
wanneer doet, wie verantwoordelijk is en wie het aanspreekpunt.” Veel partijen
zullen nog wel even moeten wennen dat Rijkswaterstaat straks niet het eerste
aanspreekpunt is, maar het consortium. In de voorfase heeft het projectteam zich
laten bijpraten bij de Tweede Coentunnel, A2 Maastricht, Westerscheldetunnel,
Tweede Maasvlakte en bij de collega’s in Engeland. Het projectteam van de A6/A9,
waar de komend jaren vier dbfm-contracten ter waarde van 4 miljard euro worden
voorbereid, profiteert weer van A15. In Noord-Holland gaan ze nu direct aan de
slag met een vergelijkbaar projectteam als bij de A15. “Dat is alweer winst.”
“Toen we afgelopen 28 augustus de ‘preferred bidder’ aanwezen, lagen we drie
dagen voor op schema. We hebben ons volledig gehouden aan de planning die we
eind 2008 hebben afgegeven. Het heeft af en toe moeite gekost, maar het geeft
veel duidelijkheid voor marktpartijen om te weten wat ze wanneer konden
verwachten.”

Onrust

In het verleden heeft Rijkswaterstaat volgens Zeilmaker wel eens halverwege
de rit functionele eisen gewijzigd of de planning losgelaten met veel onrust tot
gevolg. “De druk van binnen onze eigen organisatie is groot om dat te doen.
Voortschrijdend inzicht en nieuwe mensen brengen dat met zich mee, maar we
hebben bewust gekozen onze eisen te bevriezen en gedurende de rit niet te
wijzigen. Nu na gunning kunnen eventueel nog noodzakelijke wijzigingen worden
doorgevoerd. Als de Tunnelregisseur met nieuwe specificaties komt voor de
tunneltechnische installaties bijvoorbeeld, maar het contract is gebaseerd op de
uitgangspunten uit 2008”, schetst Zeilmaker. Het project wordt dit jaar samen
met de A12 Lunetten-Veenendaal geëvalueerd en dan wordt ook duidelijk hoe de
inschrijvers de procedure hebben ervaren. “We kunnen met allemaal nog door één
deur, al zal niet iedereen even gelukkig zijn met de uitkomst.”

Projectgegevens

Reageer op dit artikel