nieuws

Schultz start onderzoek naar ‘lastige’ A3

infra

Minister Schultz gaat onderzoeken of een snelweg tussen Rotterdam en Amsterdam dwars door het Groene Hart (de A3) haalbaar is. Op voorhand dicht ze de weg uit ‘het tijdperk Charlie Chaplin’ weinig kans toe.

Doet minister Schultz met de A3 wat voorganger Eurlings deed met de A4
Midden-Delfland? Een knoop doorhakken over een oud en vergeten wegenbouwplan,
dat door een beschermd natuurgebied loopt. Waarschijnlijk niet, luidt het
antwoord na het tweedaagse begrotingsdebat over infrastructuur en milieu. Op
aandringen van PVV’er Richard de Mos start Schultz weliswaar een verkennend
onderzoek, het debat leerde dat de minister niet veel fiducie heeft in de A3.
Schultz voorziet hoge kosten die marktpartijen ervan zullen weerhouden mee te
investeren. “Ik snap de visie van de heer De Mos op een snelle verbinding tussen
steden. Ik heb echter wat twijfels bij de suggestie om de markt te vragen om
voorstellen te doen voor aanleg van de A3, omdat die dwars door het Groene Hart
loopt. De inpassingskosten zullen aanzienlijk zijn. Dat maakt de businesscase
lastiger.” De Mos begreep die zorgen, maar vroeg zich wel direct af of de
minister hem met het onderzoek niet een kat in de zak verkocht. “Begrijp ik dat
er een groot onderzoek komt, met investeerders, desnoods met natuurbouwers, en
met bewoners naar draagvlak voor het A3-idee dat er al sinds het tijdperk van
Charlie Chaplin is?, hield hij de minister voor. Schultz die het onderzoek naar
de A3 voor de zomer van 2011 wil afronden, verzekerde De Mos dat dit soort
analyses alleen wordt uitgevoerd naar wegen waarvoor ‘potentiële behoefte’
bestaat.

Dure tunnel

PvdA’er Jacques Monasch is niet blij met het onderzoek naar de A3. Hij vindt
dat het kabinet met twee maten meet. “Je kunt dan wel zeggen dat grootschalig
bouwen niet meer van deze tijd is, maar dat dacht ik een uur geleden ook van een
plan uit 1927 voor de A3; dat blijkt ineens toch weer van deze tijd te zijn.”
Charlie Aptroot (VVD) probeerde Monasch gerust te stellen. “Voor de VVD is
essentieel dat wij het Groene Hart in stand laten. Als die weg er komt, zal die
dus in een heel lange, dure tunnel moeten.” Een deltaplan voor wegen, zoals
Aptroot dinsdag bepleitte, komt er niet. In 2011 wil Schultz hem wel een
‘doorkijkje’ geven in het wegennet zoals dat er in 2040 uit moet zien.

Reageer op dit artikel