nieuws

Kannibaal bespaart waterschappen jaarlijks 50 miljoen euro

infra

Het door Siemens ontwikkelde Cannibal-principe reduceert de hoeveelheid zuiveringsslib zo goed, dat het de waterschappen 50 miljoen euro per jaar kan schelen. Dat laat waterschap Zuiderzeeland weten op basis van een test bij de zuivering in Zeewolde.

Bij het Cannibal-principe voert men een klein deel van het actief slib naar
een aparte, nagenoeg zuurstofloze tank, waardoor langzaam groeiende bacteriën de
overhand krijgen. Die worden teruggevoerd naar het begin van de zuivering, waar
zij de snelgroeiende bacteriën verdringen. Door de kleinere hoeveelheid
snelgroeiers neemt het teveel aan actief slib af. “Op grond van de resultaten
hopen we uiteindelijk een slibreductie van meer dan 70 procent te behalen bij
een kwalitatief onveranderd goed gezuiverd afvalwater”, zegt Leo van Efferen van
het waterschap. Volgens Siemens is het Cannibal-principe niet alleen toepasbaar
in Zeewolde, maar ook op zo’n 75 andere zuiveringen. “Cannibal laat zich daarbij
prima combineren met de zogenoemde Energiefabriek, het initiatief om
zuiveringsinstallaties te transformeren van energieverbruiker naar
energieproducent”, aldus Chris Roubos van Siemens. Het technologieconcern heeft
opnieuw onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheid. Daaruit blijkt dat bij
alle zuiveringsinstallaties waar het Cannibal-principe toegepast kan worden, een
jaarlijkse slibreductie van ruim 100.000 ton te behalen is. Bij een
verwerkingsprijs van 500 euro per ton, levert dat dan een besparing voor de
waterschappen op van ruim 50 miljoen.

Reageer op dit artikel