nieuws

Waterschappen in de knel door aanname Spoedwet

infra Premium

Waterschappen hebben een financieel probleem. Dat komt doordat de Tweede Kamer een spoedwet heeft aangenomen die kosten van dijkverbetering en muskusrattenbestrijding overhevelt van overheden naar de waterschappen.

De wet kost de waterschappen 100 miljoen euro per jaar. “De kosten van de
muskusrattenbestrijding zijn daarbij inbegrepen”, zegt Henk de Kruik,
beleidsmedewerker van de Unie van
Waterschappen
. Het gaat om een bedrag van zo’n 19 miljoen euro dat vroeger
werd betaald door de provincies. Het bestrijden van de beesten, vereist extra
organisatie. De waterschappen willen dit snel regelen.

“Door het in werking treden van deze wet worden de waterschappen op een laat
moment met een kostenstijging van circa 2 procent in 2011 geconfronteerd”, stelt
de Unie van Waterschappen. De koepelorganisatie betreurt het dat plannen die de
waterschappen ontwikkelden om het waterbeheer efficiënter te maken op de lange
baan zijn geschoven.

Reageer op dit artikel