nieuws

Gebruik infra groeit ondanks crisis door

infra Premium

Het gebruik van weg, spoor, luchthavens groeit gestaag door. De economische crisis veroorzaakt weliswaar een dip, maar lijkt geen effect te hebben op de totale mobiliteit en het verkeersvolume.

Tot die conclusie komt het Kennisinstituut Mobiliteitbeleid (KiM) op basis
van twee studies naar mobiliteit in Nederland. De resultaten zijn naar de Tweede
Kamer gestuurd. Het wegverkeer zal de komende vijf jaar nog harder groeien dan
de afgelopen vijf jaar. Het reizigersvervoer op het spoor neemt de komende vijf
jaar met minimaal 6 procent toe. De vooruitzichten voor de luchthavens zijn
eveneens gunstig. De prognose voor het aantal reizigersbewegingen,
vrachtvluchten en transfers zal aantrekken zodra de economie weer aantrekt,
voorspelt KiM. Het aantal passagiersbewegingen op Schiphol daalde in 2009 met 8
procent en het vrachtvervoer daalde zelfs met 20 procent. De regionale
luchthavens bleven beter overeind en luchthaven Eindhoven wist zelfs te groeien.
Het aandeel van de regio in het totaal is gegroeid van 4 procent in de jaren
negentig tot ruim 6 procent in 2009. De rest van het goederenvervoer daalde in
2009 met 12 procent.

Files

Het wegverkeer zal, met jaarlijks 2,75 procent, het meest groeien. Bij een
gemiddelde economische groei stijgt het totaal met 14 procent in 2015. Ook de
files zullen groeien, ondanks de forse weguitbreidingen. Tussen 2010 en 2015 zal
het aantal rijstrookkilometers van de snelwegen toenemen met 1000 kilometer, 7,5
procent van het totaal. De investeringskosten voor nieuwe wegen zijn de
afgelopen vijftien jaar verdrievoudigd van 4,3 miljard naar 11 miljard euro. Het
aantal verkeersdoden daalde tussen 2000 en 2009 met 38 procent tot 720, ondanks
de toename van het verkeer. Die daling is het gevolg van veiliger auto’s
(airbags), veiliger inrichting van wegen (rotonden, 30- en 60-km-wegen) en
voorlichting. Het aantal ernstiggewonden nam tussen 2006 en 2008 daarentegen toe
met 15 procent. Vooral fietsers zijn slachtoffers.

Spoor

De prognoses voor het spoorvervoer zijn een stuk pessimistischer dan van de
NS, die op een jaarlijkse groei van ruim 3 procent mikt. KiM gaat uit van
maximaal 1,5 procent. De NS verwacht dat veel mensen overstappen op de trein als
beprijzing op de weg wordt ingevoerd en dat verklaart een groot deel van de
verschillende aannames.

Reageer op dit artikel