nieuws

CO2-ladder bij rijksopdracht

infra

Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst willen op korte termijn de CO2-ladder invoeren. Daarbij wordt duurzaamheid beloond bij de preselectie en lijkt een gunningsvoordeel een stap te ver.

Topman Jan Hendrik Dronkers beloofde gisteren tijdens de Betondag op korte
termijn de CO2-ladder in te voeren bij Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling
precies dezelfde variant gelijktijdig bij Rijksgebouwendienst in te voeren.
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn het eens dat de bouw het meest is
gebaat bij een uniform systeem. ProRail heeft de ladder bedacht en werkt
inmiddels ruim een jaar succesvol met het initiatief om duurzaam bouwen te
belonen. Inmiddels beklimmen tientallen spoorbouwers de prestatieladder met vijf
treden en verdienen daarmee een steeds hogere score bij de economisch meest
voordelige inschrijving van spooropdrachten. Rijkswaterstaat en
Rijksgebouwendienst willen de ladder graag overnemen, maar lopen daarbij tegen
juridische bezwaren. Dronkers wil nog niet precies zeggen hoe bouwers beloond
worden voor duurzaam bouwen, maar lijkt daarin minder ver te willen gaan dan de
spoorbeheerder. “Wij hebben nu eenmaal een grotere markt en te maken met
Europese regels.”

Belofte

Koene Talsma bepleitte namens Bouwend Nederland wel voor een gunningsvoordeel
in ruil voor de belofte van bouwers om niet te procederen bij gunning. “We
moeten als sector veel vaker vrijwillig afzien van het recht om gunningen aan te
vechten. Dat kan echt, getuige de A2 en de zes bundels uit de Spoedwet. Daar
hebben bouwers beloofd de opdrachtgever niet juridisch te bevechten als iets is
aan te merken op de procedure. Bij beide projecten is dat succesvol verlopen,
want er is niets frustrerender dan een goed initiatief in de kiem te smoren door
naar de rechter te stappen.” Daar zijn alle partijen het over eens. Daarnaast is
het de bedoeling ook prestaties uit het verleden mee te wegen. Dronkers wil daar
1 januari 2011 mee beginnen.

Reageer op dit artikel