nieuws

Bouw waterwoningen komt niet van de grond

infra Premium

Van de vijf in 2006 door de SEV geadopteerde waterwoningprojecten, is er nog maar één gerealiseerd en begint van één binnenkort de bouw.

Volgens de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) bestaan er nog veel
hobbels die de uitvoering van waterwoningen in de weg zitten. Die hebben te
maken met onduidelijkheid in de regelgeving, onwennigheid bij de procedures en
terughoudendheid bij banken om voor financiering te zorgen.
SEV-programmaregisseur Jeroen Singelenberg ziet ondanks alle hindernissen een
grote toekomst voor waterwonen. “Het enthousiasme van bouwers en ontwerpers is
overgeslagen op bestuurders en ontwikkelaars. Congressen over waterwonen zijn
altijd vol. Nederland bouwt al spectaculaire watersteden in het buitenland. In
eigen land moet het nu ook gaan lukken”, stelt hij in het tweede adviesrapport
van de SEV naar aanleiding van het vijfjarige programma. Door water te betrekken
bij woningbouwplannen, komt extra ruimte beschikbaar, op bovendien gunstig
gelegen locaties. Daarnaast leveren waterrijke woonmilieus nieuwe kwaliteiten
op, waarnaar veel woningzoekenden oren hebben. Dat komt naar voren uit
marktonderzoeken.

Woonarken

Vooralsnog gebeurt waterwonen vooral op traditionele woonarken. Naast
drijvende woningen in verschillende vormen rekent de SEV tot waterwoningen
huizen met een vaste fundering in gebieden waar water domineert. Het kan dus ook
gaan om woningen op palen, terpen, dijken en eilanden. De SEV adviseert dat de
onduidelijkheid over de status van roerend of onroerend goed moet worden
opgelost. Verder moet – bijvoorbeeld – het ministerie van VROM de taak op zich
nemen om duidelijke voorlichting te geven over de toepassing van wetten en
regels.

Normcommissie

Om het noodzakelijke vertrouwen van partijen als ontwikkelaars, financiers en
nutsbedrijven in initiatieven te vergroten, moet er verder een normcommissie
komen. In zo’n commissie kunnen marktpartijen en overheden werken aan de
opstelling van technische normen voor zaken als onzinkbaarheid, peilfluctuaties,
brandveiligheid, nutsaansluitingen en waterkwaliteit. Het tweede adviesrapport
vormt tevens noodgedwongen de afsluiting van de betrokkenheid van de SEV bij
experimenten met waterwonen. “De SEV heeft helaas niet de mogelijkheden om de
pilots nog een aantal jaren te volgen en het netwerk waterwonen te blijven
onderhouden.”

Reageer op dit artikel