nieuws

Veiligheid van Botlektunnel inzet van ruzie

infra

De nieuwe Botlektunnel is zonder brandwerende bekleding minder geschikt voor gevaarlijke stoffen. Daarover ruziet Rijkswaterstaat met de gemeente Rotterdam.

Het Rijk overweegt het contract A15 Maasvlakte-Vaanplein aan te passen.
Rijkswaterstaat wees vorige week de combinatie A-lanes
(Ballast Nedam en
Strukton)
aan als preferred bidder voor het megacontract. Onderdeel van de verbreding van
de A15 tot twee keer vijf rijstroken is de aanpassing van de Botlektunnel. De
tunneltechnische installaties (TTI) leiden echter tot discussie die ook tijdens
de afgeronde dialoogfase niet is opgelost.

Eis

Rijkswaterstaat overweegt de bieding van A-lanes te fixeren en de fase tussen
preferred bidder en final closure te gebruiken om samen met de gekozen
combinatie de installaties uit te werken. Pas daarna wil het Rijk de
aanbiedingsprijs definitief maken. Daarbij moet nog worden uitgezocht of dit
aanbestedingstechnisch mogelijk is. Bijkomend probleem is de nieuwe Europese
regelgeving. Daardoor geldt voor de Botlektunnel de indeling in categorie D in
plaats van de oude categorie II. Door de nieuwe indeling mogen niet meer alle
stoffen, zoals diesel, door de tunnel. De gemeente Rotterdam eist echter van
Rijkswaterstaat dat minimaal dezelfde soorten gevaarlijke stoffen door de tunnel
mogen als vóór 1 januari.

Reageer op dit artikel