nieuws

Aanleg A4 Midden-Delfland definitief

infra

De zeven ontbrekende kilometers snelweg tussen Delft en Schiedam kunnen definitief worden aanbesteed. Minister Eurlings (verkeer) zette donderdag zijn handtekening onder het tracébesluit.

De omliggende gemeenten en verschillende natuurorganisaties stemden ook in
met de plannen. Het bedrijfsleven, waaronder
VNO-NCW
West
, de Kamers van Koophandel
Rotterdam en Den Haag
,
MKB
Zuid-Holland
,
EVO
en
Bouwend
Nederland
reageerde euforisch. “Wij vieren feest,” zegt VNO-NCW directeur
Bert Mooren. “Na vijftig jaar gedoe is het tracébesluit A4 Midden-Delfland
definitief. Hierdoor kan in april 2011 met de aanleg van de snelweg tussen Delft
en Schiedam worden begonnen en zullen in 2015 de eerste auto’s over de weg
rijden.”

De meeste tegenstanders van het 898 miljoen euro kostende stuk snelweg
staakten hun verzet. De omliggende gemeenten zetten donderdag hun handtekening
onder een nieuw convenant. Daarmee stemmen ze in met de aanleg van de snelweg en
compenserende maatregelen waarmee de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De
weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone
Middendelfland. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur,
eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een
waterberging en duurzame landbouw.

Reageer op dit artikel