nieuws

Uitgaven waterbouw blijven stijgen

infra

Door tegenvallers gaven overheden vorig jaar 600 miljoen euro meer uit aan waterbouwprojecten dan dan in 2008.

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over het Nederlandse waterbeheer. De
stijging van 10,7 procent komt vooral voor rekening van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Gaf V&W in 2008 nog 1,6 miljard euro uit aan haar
watertaken, een jaar later steeg dat bedrag naar ruim 2 miljard. Eurlings
schrijft de financiële tegenvaller toe aan de twee Rijksprogramma’s die uit ruim
honderd projecten bestaan; Ruimte voor de Rivier (39, 3 in uitvoering) en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (92 dijkversterkingen, 18 afgerond).
Met nog 74 dijkprojecten voor de boeg verwacht Eurlings de kosten daarvan beter
te kunnen beheersen. De risico’s zijn nu beter in kaart gebracht, zo redeneert
hij.
Waar het Rijk in afgelopen jaar 2 miljard euro aan water uitgaf, gaat ze er
vooralsnog vanuit dat een miljard euro vanaf 2020 volstaat.

Oproep

Fries Heinis, directeur van de
Vereniging van
Waterbouwers
nuanceert de cijfers. “Het is niet zo dat er 600 miljoen euro
extra terecht kwam bij de waterbouwer. Veel van die kosten blijft hangen in de
planfase. Maar mopperen hoor je mij ook niet.” Hij herhaalt zijn oproep aan de
minister om de aannemer eerder bij waterbouwprojecten te betrekken. Dat voorkomt
onnodige aanpassingen en verkeerde berekeningen. Besparingen tot 40 procent
zouden zelfs mogelijk zijn. Dat Eurlings geld verspilt aan waterbouwprojecten
vindt Heinis te overdreven gesteld.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels