nieuws

‘Kilometerheffing enige weg naar minder files’

infra

Invoering van de kilometerheffing is een must als de nieuwe regering straks erger fileleed wil voorkomen, stelt professor Henk Meurs, hoogleraar Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit aan de Universiteit van Nijmegen.

Een combinatie met investeringen in infrastructuur is daarbij wel
noodzakelijk. Het is de aanpak die ook beschreven staat in de Nota Mobiliteit.
“Als we het huidige beleid doorzetten, is het aantal congesties in 2020
verdubbeld ten opzichte van 2000”, licht Meurs toe. “Als we alleen de
investeringen in infra doen die nu al gepland zijn, stijgt het aantal files met
50 procent. Met nog 10 miljard investeringen extra, nemen de files ook toe, met
zo’n 10 procent.” De gebrekkige afname van het aantal files komt volgens de
professor doordat mensen weer in de spits gaan rijden als de wegen eenmaal
uitgebreid zijn. “Uitvoering van de Nota Mobiliteit brengt het aantal files
daarentegen terug naar 60 procent van het niveau van 2000. Dat is een combinatie
van wegen bouwen, een spitstarief en de kilometerprijs invoeren.”

Parkeerplaatsen

De druk op parkeerplaatsen neemt volgens Meurs ook toe in de toekomst.
“Mensen moeten straks meer betalen voor parkeren, op de meeste plekken betaalt
de gebruiker nu maar 30 procent van de lasten.” Het zou volgens de hoogleraar
ook heel reëel zijn als bedrijven straks betalen voor de infrastructurele
ontsluiting van een nieuw bedrijventerrein. Van de politieke partijen staan nu
D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie achter de invoering van de
kilometerheffing. Het CDA staat niet achter het huidige plan van
kilometerheffing. Te complex, volgens de partij.

Reageer op dit artikel