nieuws

Ontzetting over waterplannen

infra Premium

Waterbouwers en verladers zijn onthutst over de bezuinigingsvoorstellen van de werkgroep Mobiliteit & Water.

Verwijten klinken over het loslaten van veiligheidseisen en het toebrengen
van schade aan het bedrijfsleven. “De ideeën komen bizar en onwerkelijk over”,
zegt directeur Fries Heinis van de Vereniging van Waterbouwers. Hij snapt niet
dat de bezuinigers op de gedachte zijn gekomen om simpelweg de ambitie aan te
passen van het Deltaprogramma om Nederland beter te beschermen tegen
overstromingen. “De voorstellen op het terrein van water zijn gevaarlijk voor de
veiligheid, de economie en het milieu.” Ook het voorstel vaarwegen desnoods af
te sluiten, schiet bij de waterbouwers in het verkeerde keelgat. Elke
vermindering van de bereikbaarheid over water geldt voor de vereniging als
slecht voor het milieu.

Prullenbak

Verladersorganisatie EVO reageert als door een wesp gestoken op de
bezuinigingsplannen ten aanzien van de waterwegen. Het idee om alleen de Waal
richting Duitsland en de Zeeuwse wateren naar België open te houden, behoort
volgens de brancheorganisatie van vrachtaanbieders zo snel mogelijk in de
prullenbak te belanden. De EVO verwijt de plannenmakers harteloosheid ten
opzichte van de bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart. Daartoe
behoren betonfabrieken, asfaltcentrales en de distributeurs van brandstoffen.
Ook de chemische industrie en de mengvoerbedrijven worden hard geraakt.

Onzalige plannen

De EVO belooft alles in het werk te stellen om de in haar ogen onzalige
plannen te voorkomen. “De maatregelen zouden de economie van Nederland een zware
klap toebrengen.” Het onbegrip van de verladers richt zich op de variant
vaarwegen met minder dan 20.000 passages per jaar maar af te stoten. De
maatregel treft een groot aantal vaarwegen. Op de korrel genomen worden de
corridors van Amsterdam naar Noord- en Oost-Nederland, de Maasroute en de
Brabantse kanalen. Wie inzoomt ontdekt dat getroffen worden de Fries-Groningse
kanalen, de vaargeul IJsselmeer – Meppel en vrijwel alle vaargeulen in het
IJsselmeer en de Randmeren. Eveneens liggen onder vuur de Lek ten oosten van het
Lekkanaal, het Pannerdensch kanaal en zelfs de Twentekanalen, waaraan gelegen
Overijssels grootste havenstad Hengelo.

Reageer op dit artikel