nieuws

Elk scenario treft de bouw

infra Premium

De investeringen in de koopsector zullen hoe dan ook dalen als één van de bezuinigingsvarianten voor de woningmarkt wordt uitgevoerd

Dat leert het rapport Brede Heroverweging Wonen. Het rapport is één van de
twintig die het kabinet liet opstellen als voer voor de miljardenbezuinigingen
die het moet treffen. Het werkgroepje dat de woningmarkt onderzocht, moest
jaarlijks 2,5 miljard aan besparingen bij elkaar zien te sprokkelen. Ter
verduidelijking, dit jaar spendeert het Rijk daar 25 miljard euro aan. Het
rapport Wonen gaat uit van vijf verschillende varianten die met elkaar gemeen
hebben dat ze investeringen in de koopsector zullen doen afnemen. Onduidelijk is
hoe groot die dalingen zullen zijn. Met een andere koop- of huurmarkt kan het
kabinet vanaf 2015 tussen de 3 en 5 miljard euro besparen. Daarbij zouden de
vijf woningmarktvarianten stuk voor stuk goed zijn voor een zogenoemde
“welvaartswinst” van tussen 3 en 8 miljard euro per 2020. Die winst staat gelijk
aan het om zeep helpen van ondoelmatige subsidies.

Infrafonds

De taakstelling van het verkeerswerkgroepje was iets kleiner. Dat moest
nagaan hoe het Rijk jaarlijks 1,725 miljard kan besparen op het Infrafonds. Drie
varianten rolden uit de bus die er per definitie van uit gaan dat de
kilometerheffing in de huidige vorm het nooit zal halen. In alle opties schrapt
de overheid infrastructurele projecten in zijn geheel of op onderdelen. De
verlenging van de A15 en de overkluizing bij Amstelveen (A1/A6/A9) worden in dat
kader genoemd. Voorzichtig suggereert de werkgroep ook, miljoenen terug te halen
die de noordelijke provincies kregen in ruil voor het afschieten van de
Zuiderzeelijn. De onderzoekers gaan er wel vanuit dat het juridisch niet
mogelijk is hierop te besparen. Vanuit “welvaartsoogpunt” zou een nieuwe
regering hier wel naar moeten kijken, zo bevelen ze aan. Bij de aanleg van
projecten moeten toekomstige bestuurders zich niet langer blind staren op de
investeringskosten, maar veel meer rekening houden met de stijgende totale
kosten van beheer, onderhoud en exploitatie. Bij de Maes­lantkering ging dat
mis. Ook het Deltaprogramma houdt geen rekening met deze ‘gevolgkosten’.

Reageer op dit artikel