nieuws

Fries Heinis: ‘Relatie met opdrachtgevers cruciaal’

infra

Fries Heinis: ‘Relatie met opdrachtgevers cruciaal’

Fries Heinis (42) is directeur van de Vereniging van Waterbouwers, de branchevereniging van aannemers en dienstverleners in de waterbouw, vertakt in zowel de maritieme sector als de bouw. Heinis’ belangrijkste taak: belangenbehartiging en onderhouden van het netwerk dat de 150 leden in de afgelopen 75 jaar hebben opgebouwd.

Contacten met opdrachtgevers domineren zijn agenda. ”Scheepsbouw Nederland
is zo’n organisatie waar wij veel contact mee hebben. Wij hebben daar belangen
liggen, zoals we dat ook hebben bij bijvoorbeeld MKB Infra en Bouwend Nederland.
Een van de thema’s die wij gezamenlijk oppakken is de arbeidsmarkt. Omdat we
allebei behoefte hebben aan goed geschoold maritiem-technisch personeel hebben
we een convenant gesloten om het onderwijs voor die beroepen te verbeteren. Bij
Scheepsbouw Nederland is volgende week een voorzitterswisseling en daar zal ik
zeker niet ontbreken. Eén van onze kernactiviteiten is zorgen voor een zo
gespreid mogelijk aanbod van werk. Dat betekent frequent overleggen met
opdrachtgevers. De relatie met opdrachtgevers is voor ons van cruciaal belang,
een topprioriteit. Een opdrachtgever kan een gemeente zijn of een waterschap,
maar verreweg het meeste werk wordt aangeboden door Rijkswaterstaat. Daar staan
we op alle niveaus mee in contact. In mijn agenda staat nu een
kennismakingsgesprek met Jan Hendrik Dronkers, de opvolger van Bert Keijts als
directeur-generaal.

Bizar

De Dienst Zuid-Holland van Rijkswaterstaat brengt, vanwege de veelheid van
waterwegen in die provincie, het meeste werk op de markt. Daar ga ik ook heen
volgende week. Gespreksonderwerp is een nieuw concept om prestaties van
bedrijven te meten. Dat heeft te maken met de ontwikkeling dat we steeds meer
toegaan naar aanbestedingen waarbij niet de prijs maar de kwaliteit voorop
staat. De vraag is hoe je de kwaliteit toetst van werk dat aannemers in het
verleden hebben gemaakt en welke criteria je daarbij hanteert. Donderdag zit ik
op het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het overlegorgaan Water en
Noordzee om onze zorgen te uiten over de bezuinigingsvoorstellen die in de lucht
hangen. Nogal een bizar onderwerp. Recent heb ik nog met deltacommissaris Wim
Kuijken gepraat over investeringen in de waterkeringen. Wij begrijpen dat de
overheid moet bezuinigen, maar doe dat niet op dit punt! Niet voor niets heeft
de commissie-Veerman gepleit voor extra investeringen in veiligheid van minimaal
anderhalf miljard euro per jaar vanaf 2010. Een beetje gek als je dat op de
lange baan gaat schuiven. De zeespiegel stijgt, het rivierwater neemt toe en we
krijgen meer regen over ons heen. Daar is toch iedereen het over eens? Ik
besteed volgende week ook een dag aan de onderhandelingen voor de CAO Waterbouw.
Die zijn zojuist van start gegaan. De komende drie weken is elke dinsdag
daarvoor gereserveerd. We onderhouden een uitstekende relatie met de vakbonden
en we zijn er meestal snel uit, maar je weet maar nooit.”

Reageer op dit artikel