nieuws

‘Vorstschade repareren is goedkoper dan voorkomen’

infra

Vorstschade herstellen is goedkoper dan uitbannen. Dat stelt Rijkswaterstaat in reactie op een pleidooi van VBW Asfalt voor een transparante vervangnorm. De asfaltkoepel stelde woensdag in deze krant dat het vervangbeleid van de wegenbeheerder te vaag zou zijn. Met als gevolg vorstschade op vooral oude plekken waar de wegenbeheerder dat had kunnen voorkomen.

Rijkswaterstaat reageert dat vorstschade inderdaad vooral optreedt bij de
oudere open wegdekken (zo’n 5-7%). Verrast door het aantal schades is hij echter
niet. “Dat komt door meer vriesdooiwisselingen”, aldus woordvoerder Esther de
Graaf. De kritiek van VBW
Asfalt
kan Rijkswaterstaat niet volgen. “Ons onderhoudsbeleid is al op
duidelijke normen voor rafeling, stroefheid dwars- en langsvlakheid gebaseerd.
Met grote regelmaat worden deze vier schadevormen gemonitord. De resultaten
daarvan worden getoetst aan de interventienormen.”

Strenge winter

Het beste moment om een wegdek te vervangen hangt volgens Rijkswaterstaat van
meerdere factoren af. De toestand van de weg speelt een rol, maar ook de kosten
en de verkeersveiligheid. “Het te vroeg uitvoeren van onderhoud levert onnodige
kosten op. Bij het te laat uitvoeren van onderhoud komt de functionaliteit in
gevaar of kan grote schade aan de constructie ontstaan.” Vorstschade aan zoab
helemaal voorkomen is volgens de Graaf geen optie. “De kosten voor reparatie
staan namelijk niet in verhouding tot het structureel eerder vervangen van zoab,
en de extra verkeershinder die dat oplevert.” Rijkswaterstaat gaat er in haar
berekeningen vanuit dat een strenge winter, maar één keer in de tien jaar
voorkomt.

Reageer op dit artikel