nieuws

Overkapping snelweg veilig en duurzaam

infra

Overkappen van snelwegen is wel degelijk effectief om luchtkwaliteit te verbeteren.

Ook lichtgewicht varianten zijn constructief deugdelijk, duurzaam en veilig.
Dat is de conclusie van experts van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Diverse marktpartijen ontwikkelen al jaren overkappingsvarianten voor snelwegen
om de uitstoot van uitlaatgassen af te vangen. De glazen overkapping van Movares
en de kasconstructie van Bos/TNO zijn daar voorbeelden van. De bouwsector vindt
echter een uiterst terughoudende minister Eurlings tegenover zich die zich op
het standpunt stelt dat overkappingen “te duur, bloedheet en lelijk zijn.”
(Praktijk)proeven van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) wijzen echter
op het tegendeel. Zowel actieve (zoals ventilatie) als passieve (zoals
overkapping) verspreidingstechnieken en reinigingstechnieken blijken te werken
in de strijd tegen luchtverontreiniging. Vanwege de kosten verdienen passieve
verspreidingstechnieken echter de voorkeur, concluderen de luchtexperts. Een
overkapping kost tussen de 15 en 70 miljoen euro per kilometer snelweg van 2 x 3
rijstroken, hebben de diverse proeven aangetoond.

Thomassentunnel

Angst voor ondeugdelijke constructies of wegwaaiende overkapping is
onterecht. Constructies met een minimale levensduur van dertig jaar zijn prima
te realiseren als dat bij de aanbesteding wordt geëist. Overkappen is niet
goedkoop, maar wel een betaalbaar alternatief voor een tunnel. Als luchtschermen
afdoende helpen, is dat overigens een goedkoper alternatief. Overkappingen zijn
rendabel bij dure omliggende grond (waarde hoger dan 220 euro per vierkante
meter) in combinatie met de wens om woningen of hoge gebouwen neer te zetten. De
experts van IPL hebben een matrix gemaakt om in specifieke gevallen de meest
effectieve techniek uit te rekenen. Daaruit volgt ook advies over de
veiligheidseisen van lichte overkappingen en een kostenindicatie. Onderdeel van
de experimenten is de proef met de Thomassentunnel. Het elektrostatisch
reinigen, bedacht door BAM en TU Delft, blijkt tot 15 procent schonere lucht te
leiden. Het doorrekenen van de meetresultaten bij Beneluxtunnel, Coentunnel en
Schipholtunnel lijken eveneens hoopvol en tot minder overschrijding van de
waardes te leiden. De meetexperts tekenen aan dat reinigen wel lukt, maar
vanwege de kosten en de milieubalans geen voor de hand liggende oplossing is.

Kosten overkapping per kilometer snelweg (2×3)

Ontwerper; type; kosten (in mln euro)

Bron: Invloed overkappen en luchtbehandeling op de luchtkwaliteit.

Reageer op dit artikel