nieuws

Miljoeneninvestering in Gouwe Wiericke

infra

In het Zuid-Hollandse veenweidegebied Gouwe Wiericke wordt 98 miljoen euro geïnvesteerd.

Het geld is bestemd voor onder meer de aanleg van een natuurzone en het
tegengaan van bodemdaling. Volgens de provincie Zuid-Holland moeten de
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied behouden
blijven. De besteding van de som wordt uitgesmeerd over acht jaar. Het bedrag is
afkomstig van onder meer de provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en het
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels