nieuws

Hulst voelt zich geschoffeerd door rijksoverheid

infra Premium

Het Rijk schoffeert het gemeentebestuur van Hulst in de kwestie rond de ontpoldering van de Hedwigepolder in de Zeeuwse gemeente. Dat zei burgemeester Mulder na afloop van een gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De gemeente is volgens de burgemeester in vijf jaar tijd nooit als
volwaardige gesprekspartner gezien. “Er is over ons gepraat en niet met ons.”
Mulder zei dat burgers zich afvragen waarom de gemeente – nu er een besluit is
genomen om te ontpolderen – ineens wel gehoord moet worden. De Hedwigepolder
moet onder water worden gezet als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de
Westerschelde. Twee weken geleden sprak de gemeenteraad zich in een besloten
vergadering nog unaniem uit tegen de ontpoldering. Afgesproken is toen dat
gekeken zou worden of er juridische wegen opstaan om de inundatie tegen te
houden. Burgemeester Mulder haalde ook uit naar de besluitvorming. Het Rijk had
volgens hem geen enkele bestuurlijke daadkracht. “Als gevolg van het beschamende
optreden van het kabinet zijn de verhoudingen met de Belgische buurgemeenten en
de Vlaamse overheid onnodig onder druk gezet”, aldus Mulder. Volgens hem heeft
de ontpoldering negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in
en rond Hulst.

Reageer op dit artikel