nieuws

Bouwend Nederland gispt gemeenten

infra

Bouwend Nederland is teleurgesteld in veel gemeenten. Die beloofden begin 2009 2 miljard euro te steken in steunmaatregelen voor de bouw, maar in werkelijkheid blijven gezamenlijke investeringen ver achter.

Het EIB heeft mede op verzoek van Bouwend Nederland onderzocht welke
crisismaatregelen gemeenten hebben genomen. Gebleken is dat twee derde van de
gemeenten daadwerkelijk maatregelen neemt om de crisis in de woningbouw te
bestrijden. Slechts een derde van de gemeenten stimuleert de utiliteitsbouw en
nog minder gemeenten doen iets voor de grond-, water- en wegenbouw. Voor de
crisismaatregelen in de woningbouw trekken de gemeenten 107 miljoen euro uit in
2009 en 2010, en 9 miljoen euro in de jaren daarna. Bij elkaar hebben de
maatregelen betrekking op 15.000 woningen, wat gelijk is aan 30.000 arbeidsjaren
in de bouw- en infrasector. Tot nu toe wordt dat echter niet gehaald. “Het is
zeer positief dat een groot aantal gemeenten maatregelen neemt om de bouw- en
infrasector te steunen. Maar dat is ook in het belang van de gemeenten zelf. De
gemeentelijke arbeidsmarkt is erbij gebaat dat de bouwproductie op peil blijft.
Bouw- en infrabedrijven zijn op lokaal niveau een belangrijke werkgever”, aldus
Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman.

Reageer op dit artikel