nieuws

Zuid-Holland kiest voor verdiepte Rijnlandroute

infra Premium

Zuid-Holland sluit een Rijnlandroute op maaiveldniveau uit. Alleen verdiepte varianten worden onderzocht in MER voor de tweede fase.

Met het besluit hebben gedeputeerde staten het aantal mogelijke tracés
teruggebracht van vier naar drie. Het aantal varianten daarbinnen is verkleind
van negen naar vier. Het gaat dan om het N11-Westtracé met de varianten
verdiepte aanleg in zowel Voorschoten als Leiden-Stevenshof en een tunnel in
Voorschoten en verdiepte ligging in de Stevenshof. De tweede variant is de
Churchill Avenue, de huidige N206 waarbij die deels verdiept en deels als tunnel
wordt aangelegd. Daaraan is de bestuurlijke voorkeur van minister Eurlings en
gedeputeerde Asje van Dijk toegevoegd, het tracéuit Zoeken naar Balans. Dat
volgt grotendeels het N11-Westtracémaar dan met een bypass via de
Oostvlietpolder. “Wij hebben in overleg met de regio gekozen voor die varianten
die goed in te passen zijn. Zo zijn ook enkele varianten binnen de tracés
afgevallen met een slechte inpassing. We vinden een tracédoor Leiden of langs
Voorschoten en de Stevenshof op maaiveldniveau onacceptabel”, zegt Van Dijk.
Naar verwachting zal Provinciale Staten zich in april buigen over de
GS-voorstellen.

Reageer op dit artikel