nieuws

VVD: investeer 9 miljard extra in infrastructuur

infra Premium

Het kabinet moet tot 2020 9 miljard euro extra investeren in de aanleg van infrastructuur. Dat bepleitte Charlie Aptroot (VVD) tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van verkeer en waterstaat.

Aptroot wil de 9 miljard voor een deel vrijspelen uit het geld dat nu bedoeld
is voor ontwikkelingssamenwerking. Ook de vier miljard die het kabinet
reserveert voor het systeem van kilometerheffing wil Aptroot aanwenden voor meer
wegen en lightrailverbindingen. Aptroot herhaalde eens te meer dat zijn partij
het systeem met kastjes in auto’s waardeloos vindt. Meerdere malen betichtte hij
minister Eurlings ervan dat hij burgers met onvolledige cijfers vals voorlicht.
Eurlings daagde Aptroot vervolgens uit. “Als u dat vindt, dan moet u een motie
van wantrouwen indienen. Ik baseer me op gedegen informatie. Mij tot leugenaar
uitmaken vind ik Kamerlidonwaardig.”

Reageer op dit artikel