nieuws

Platform pleit voor beter onderbouwde IJmeerlijn

infra Premium

Het kabinet moet zich vandaag duidelijk uitspreken voor een metropolitaan ov-netwerk, een nieuwe verbinding tussen Almere en Amsterdam alsmede tussen Almere en Utrecht.

Dat advies krijgen de minister Eurlings en Cramer van het Platform Raam (een
samenwerking van maatschappelijke partijen zoals de ANWB, Vereniging
Natuurmonumenten, VNO/NCW en Bouwend Nederland). De bewindslieden beslissen
vandaag hoe de toekomst van Almere, Amsterdam, maar ook het IJmeer eruit komt te
zien. Meer onderzoek is volgens het platform vereist om te bepalen waar de
nieuwe verbindingen moeten komen te liggen. Daarmee staat ook de nu onderzochte
IJmeerlijn nog ter discussie. “Hoewel het voor de hand ligt te kiezen voor de
IJmeerlijn, is het daar nu nog te vroeg voor. Eén, omdat het nog onduidelijk is
wat voor type verbinding dat zou moeten zijn en twee, omdat de huidige
onderzoeken te veel zijn uitgegaan van een verbinding tussen Amsterdam en
Schiphol. Misschien is het wel veel beter om een dergelijke lijn op de
Noord-Zuidlijn aan te laten sluiten”, licht Paul Langeweg, coördinator van het
platform toe. Ook een nieuwe ov-verbinding vlak bij de Hollandse Brug nu al
afschrijven, vindt hij te voorbarig. Vooral omdat nog onduidelijk is welke
functie Almere precies moet krijgen. “Bovendien, wie zegt dat Almere in staat is
om 60.000 woningen te bouwen? Op papier ligt dat misschien voor de hand. Maar
dat het gebeurt, is niet vanzelfsprekend. Kijk bijvoorbeeld maar naar de
Blauwestad in Groningen. Daar komt het plan ook niet goed van de grond.”

Kritisch

Hoewel het platform kritisch is over de nu onderzochte IJmeerlijn, vindt
voorzitter Guido van Woerkom dat het kabinet zich hoe dan ook moet uitspreken
voor nieuwe verbindingen tussen Almere en Amsterdam. Als het kabinet die ambitie
vandaag niet uitspreekt, voorziet hij een groot risico. “Nu geen input geven aan
het gebied of aan toekomstige bewoners, zal de ontwikkeling van duizenden
woningen zwaar onder druk zetten.” Adri Duivesteijn, wethouder van Almere,
dreigt al langer dat het Rijk maar op zoek moet gaan naar een andere locatie
voor 60.000 nieuwe huizen als het niet nu met geld over de brug komt.
Duivesteijn zegt zich “zonder meer” gesteund te voelen door het advies van
platform. Over onderzoek naar andere alternatieven is hij echter minder
enthousiast. “Een IJmeerlijn vlak bij de Hollandse Brug schiet niets op. Dat
biedt Pampus, waar we buitendijks en binnendijks willen bouwen, niet de gewenste
ontsluiting.” Eurlings wilde niet vooruitlopen op het besluit van vandaag.
“Maar, ik vertrouw op een mooi resultaat.” Eerder meldden bronnen aan Cobouwdat
minister Bos een besluit wil uitstellen tot 2015.

Reageer op dit artikel