nieuws

Commissie: A13/A16 rijp voor besluit

infra Premium

Verkeersminister Eurlings heeft goed in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van de verbinding tussen de A13 en A16.

Maar, zaligmakend is de nieuwe snelweg die in Noord-Rotterdam moet komen
volgens de commissie-MER allerminst. Als de bewindsman besluit de nieuwe weg te
laten aanleggen, dan dringt de commissie aan op extra investeringen in het
onderliggend wegennet. Niet dat de commissie een politiek standpunt wil innemen,
want de effecten van een nieuwe weg op de leefomgeving of op de bereikbaarheid
van de regio beoordelen, doet ze nooit. De commissie beoordeelt alleen of de
informatie in een milieueffectrapportage volledig is. In dit geval is het
rapport compleet en dus kan de minister een weloverwogen besluit nemen over de
eventuele aanleg van de schakel A13/A16.Niettemin benadrukt de commissie dat de
nieuwe snelweg de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam maar ten dele
oplost. Evenmin zal het voornemen leiden tot substantiële verbetering van de
leefbaarheid. Op de plek waar de weg komt te liggen, zou de leefbaarheid zelfs
extra worden aangetast.

Aanbevelingen

De commissie doet in haar advies – dat ze gisteren uitbracht – ook een aantal
aanbevelingen voor de besluitvorming. Zo zou minister Eurlings moeten nadenken
over extra maatregelen op het onderliggend netwerk indien de verbeteringen van
de verkeerssituatie niet zullen worden bereikt. Verder zou de minister moeten
bestuderen hoe hij de weg nog beter kan inpassen. Uit de mer die zes varianten
van de koppeling A13/A16 beschrijft, blijkt verder dat de reistijden op het
hoofdwegennet en de bereikbaarheid van Rotterdam wel verbeteren.

Reageer op dit artikel