nieuws

Noord-Zuidlijn van twee kanten geboord

infra

De tunnelboormachines voor de Noord-Zuidlijn gaan hoogstwaarschijnlijk vanuit twee richtingen aan de slag. De meerkosten zijn voorlopig becijferd op 12 miljoen euro.

Na de commissie-Veerman heeft ook het gemeentebestuur van Amsterdam zijn
voorkeur voor deze variant uitgesproken. Alleen de raad moet nu nog zijn fiat
geven voor deze ingrijpende wijziging van de bouwvolgorde. De precieze effecten
voor tijd, geld, risico en overlast voor de omgeving moeten nog worden
uitgewerkt. Een van de twee boormachines gaat vanaf komend voorjaar tussen
station Amsterdam CS en station Rokin twee tunnels boren. De andere gaat wat
later, zodra alle vergunningen rond zijn, van start in noordelijke richting
vanaf het Scheldeplein. Hij krijgt hulp van de eerste machine zodra die klaar
is. In totaal blijven er vier boorschilden in de grond achter aan weerszijden
van station Rokin. Door deze wijziging wint de projectorganisatie maximaal
anderhalf jaar tijd terug. Zo lang had de boorploeg anders moeten wachten,
totdat de stations Rokin en Vijzelgracht klaar zijn om te worden aangeboord. Nu
kunnen die stations zonder tijdsdruk worden afgebouwd, terwijl de continuïteit
van de specialistische boorploeg niet in gevaar komt. Op het Scheldeplein, waar
de ontvangstschacht verandert in een startschacht, zijn aanpassingen nodig. De
overlast rond het drukste punt op het tracé, Centraal Station, wordt door van
twee kanten te gaan boren een stuk minder.

Reageer op dit artikel