nieuws

Nieuw infra-bestuurslid Bouwend Nederland

infra

Nieuw infra-bestuurslid Bouwend Nederland

Ir M. (Martijn) Smitt, directeur Strukton Civiel, is toegetreden tot het bestuur van Bouwend Nederland. Hij vertegenwoordigt de kiesgroep Infra Groot en heeft zich voorheen bezig gehouden met grote infraprojecten, waar onder diverse tunnelprojecten, de Betuwelijn en de Noord-Zuidlijn. Smitt neemt de plaats in van ir B.J. (Jan) Wierenga.

Smitt (41): “Bouwend Nederland heeft me gevraagd plaats te nemen in het
bestuur. Ik heb die rol dankbaar aanvaard. Ik wil zelf graag bijdragen aan het
vernieuwen van de sector vanuit de ambitie om bij te dragen aan maatschappelijke
vraagstukken. De overheid prikkelt onze sector al waar mogelijk. Vanuit mijn
positie als bestuurslid van Bouwend Nederland wil ik de sector ook van binnenuit
prikkelen. Niet om het vernieuwen, want vernieuwen is geen doel op zich. Wel
omdat investeringen in de sector dubbel worden terugverdiend, ook door de
kleinere bedrijven.”

De vereniging Bouwend Nederland kent een algemeen bestuur en een bestuur.
Beide besturen zijn representatief voor de ledenkring. Grote, middelgrote en
kleine ondernemingen, actief in zowel de woning- en utiliteitsbouw als in de
infrastructuur, zijn vertegenwoordigd. Het bestuur bepaalt het beleid van de
vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Het
bestuur telt acht leden, onder voorzitterschap van Elco Brinkman.

Reageer op dit artikel