nieuws

Vorstschade zoab-wegen versneld gerepareerd

infra

De grond-, weg- en waterbouwsector kan nog komend jaar aan de slag met het herstellen van vorstschade. Ruim een kwart van het crisispakket van 543 miljoen euro voor infrastructuur is bestemd voor reparatie van het zoab van de A1, A2, A4, A6 en A9.

Om de bouw aan het werk te houden, is komend jaar 213 miljoen euro extra voor
wegen en bruggen beschikbaar, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat moet zich toeleggen op onderhoud om de
bouw te stimuleren, want nieuwbouwprojecten laten veel te lang op zich wachten.
De toekomstige Tracéwet moet de besluitvorming voor wegenprojecten terugdringen
van veertien naar zeven jaar. Naast reparatie van vorstschade van afgelopen
winter, richt Rijkswaterstaat zich komend jaar verder op versnelde aanpak van
dicht asfaltbeton-wegen. Komend jaar is 46 miljoen euro beschikbaar voor de A4,
A15, A28 en A50. Een ander deel van het investeringspakket komt ten goede aan
regulier onderhoud van kunstwerken. De planning van 2014 is naar komend jaar
getrokken. Voor 30 miljoen euro wordt gesleuteld aan knooppunt Ridderster, de
Moerdijkbrug en de Hagesteinsebrug.

Voorfinanciering

Ook verstrekt de opdrachtgever voorfinanciering voor vervanging van de
betonverharding op de A1 Hengelo-Duitse grens en daarmee zal eind volgend jaar
alle achterstallig onderhoud aan de wegen zijn ingelopen. Dan voldoet 95 procent
van de Nederlandse wegen aan de norm die Rijkswaterstaat zichzelf heeft gesteld
en 88 procent van de kunstwerken. Vorig jaar was al 500 miljoen euro voor de
versnelde aanpak van verzwakte stalen bruggen uitgetrokken. Inmiddels is ook het
onderzoek naar honderden betonnen verzwakte kunstwerken afgerond, maar in de
begroting is daar nog geen euro voor gereserveerd.

Aanbestedingsprocedure

In het infrastructuurfonds zit komend jaar 8,6 miljard euro, fors meer dan de
7,7 miljard van afgelopen jaar. Bijna 3 miljard daarvan is bestemd voor
onderhoud en nieuwbouw van snelwegen. Vier projecten gaan dit jaar naar de
realisatiefase: A9 Koedijk-de Stolpen, A28 Utrecht-Amersfoort, A4
Burgerveen-Leiden en aanpassingen aan zes aansluitingen in de Zuidvleugel van de
Randstad. Daarnaast zullen aannemers hun handen vol hebben aan de
aanbestedingsprocedures voor de A6/A9 Schiphol-Almere, A15 Maasvlakte- Vaanplein
en N33 Assen-Zuidbroek. De uitvoering van de dbfm-projecten volgt pas in een
later stadium. Het besluit voor de aanleg van de A4 Midden Delfland is eindelijk
genomen, maar ondanks aantoonbare meerwaarde voor een dbfm-contract, kiest
minister Eurlings definitief voor een d&c-contract voor het project waar 880
miljoen euro voor is uitgetrokken. Voor nog eens twaalf projecten loopt een
studie naar de meerwaarde van een pps-contract. Daarbij gaat het onder meer om
de ring Utrecht, A7 Groningen en A28 Utrecht-Amersfoort en twee natte projecten
(Wilhelminakanaal en Julianakanaal).

Reageer op dit artikel