nieuws

Twee bouwplannen Haarlemmermeer

infra Premium

In de toekomstvisie voor het gebied Westflank, ten westen van Hoofddorp en Nieuw Vennep (gemeente Haarlemmermeer), worden twee inrichtingsplannen samengevoegd. De bewoners mogen hun mening geven over de plannen.

Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie
Noord-Holland willen in het gebied 10.000 woningen bouwen. Daarnaast is in
Westflank ruimte voor onder meer recreatievoorzieningen en een waterberging. De
ambities staan verwoord in twee plannen. Beide gaan uit van een duurzaam
watersysteem in het gebied. Dit moet er voor zorgen dat er voldoende
mogelijkheden zijn om water op te vangen als het extreem regent. Schommelingen
in het klimaat en tussen de seizoenen kunnen zo worden opgevangen. Verder is in
beide plannen sprake van grootschalige woningbouw. Verder is in beide varianten
de aanleg van recreatievoorzieningen opgenomen. De plannen verschillen op het
punt waar de woningen moeten komen. Het eerste plan gaat uit van de bouw van
5000 huizen tussen de kernen Hoofddorp en Cruquius en van 3500 woningen rond
Lisserbroek. De resterende huizen komen in dit plan in de omgeving van Nieuw
Vennep en de Ringvaart langs bestaande polderwegen. Wordt voor deze variant
gekozen, dan moet tussen de N207 en de A44 een nieuwe provinciale weg worden
aangelegd om Lisserbroek toegankelijk te maken. Bovendien is het dan nodig om
ten westen van Hoofddorp de N201 uit te breiden.

Plan II

In het tweede plan verrijzen 5000 woningen op twee locaties tussen
Nieuw-Vennep en de Ringvaart. Daarnaast worden in en rond Lisserbroek en rond
Cruquius in totaal 4000 huizen gebouwd. De resterende panden komen langs de
bestaande polderwegen. De twee plannen worden nog deze maand samengevoegd tot
een toekomstvisie. De reacties zullen hierin worden verwerkt.

Reageer op dit artikel