nieuws

Grond en water weten crisis het hoofd te bieden

infra Premium

De grond- en waterbouw heeft momenteel de dikste orderportefeuilles in de bouwnijverheid. De voorraad onderhanden werk is in augustus opgelopen tot 7,4 maanden.

Uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
(EIB) maandelijks verricht onder ruim 400 hoofdaannemers blijkt de grond- en
waterbouw de huidige crisis als beste te trotseren. De ondernemingen in de
sector hebben 1,3 maanden meer werk in portefeuille dan het gemiddelde
bouwbedrijf. Een kwart van de grond- en waterbouwers meldt groeiende
bedrijvigheid. Bij 22 procent neemt de werkvoorraad toe. Driekwart van de
aannemers heeft helemaal geen last van stagnatie. Waar wel haperingen voorkomen
(bij toch nog 17 procent van de bedrijven) wordt als oorzaak een gebrek aan
orders opgegeven. De ondernemingen met uitbreidingsplannen overtreffen de
bedrijven waar het mes in het personeelsbestand gaat. In de directiekamers
rekent 12 procent op een verhoging van de prijzen. Vergeleken met het segment
grond- en water steekt de wegenbouw bleek af. De sector heeft nog slechts 5,2
maanden werk in portefeuille. Een kwart van de bedrijven kampt met stagnaties
door een gebrek aan werk. De prop werk die in de pijplijn zit vanwege de
Spoedwet wegverbredingen vertaalt zich nog niet tot concrete opdrachten. In de
ontwerp- en gunfase bljkt een tekort aan capaciteit. Slechts 5 procent van de
wegenbouwers merkt iets van oplevende bedrijvigheid. Een drie keer zo grote
groep ziet de activiteiten juist verminderen. In de wegenbouw schrapt een op de
tien bedrijven banen.

Reageer op dit artikel