nieuws

Baggeraar Boskalis laat bommen en kleine modderkruiper met rust

infra

Baggeraar Boskalis laat bommen en kleine modderkruiper met rust

Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt voor het eerst in bijna dertig jaar gebaggerd. Boskalis neemt de 72 kilometer lange vaart tussen Amsterdam en Tiel in opdracht van Rijkswaterstaat onder handen. Uiterlijk vanaf volgend jaar september zal het scheepvaartverkeer geen hinder meer ondervinden van beperkte vaardiepten.

Sleepduwboot Sea-eagle nadert langzaam de Zeekoe, een van de twee
kraanschepen die Boskalis inzet bij het baggeren van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Een bijzondere klus, vertelt Sylvia Kramer, woordvoerder van Rijkswaterstaat in
Utrecht, als ze vanaf de boot het werk gadeslaat. “Sinds de vaart begin jaren
tachtig werd verbreed en verdiept, hebben werkzaamheden met een dergelijke
omvang niet meer plaatsgevonden.” Met het karwei is ruim 10 miljoen euro
gemoeid. Het begon in februari en moet volgend jaar september worden afgerond.
In die tijd wordt 900.000 kuub baggerspecie verwijderd. “Het grootste gedeelte
daarvan valt binnen Klasse A of B”, legt Thijs Woolderink, projectleider van
Boskalis, uit. “Dat betekent dat het kan worden gebruikt in de woningbouw of de
industriesector. Slechts een kleine 6000 kuub wordt vernietigd.” Om de klus te
klaren zet Boskalis dertig mensen in. De opleveringsdatum zal dan ook geen
problemen opleveren, verwacht Woolderink, terwijl hij in de kajuit van de
Sea-eagle uitleg geeft over de vorderingen van het karwei. “Ik verwacht dat we
eerder klaar zijn, volgend voorjaar al.”

Caterpillar

Alsof hij zijn voorspelling wil staven, knikt hij naar de Zeekoe, die is
uitgerust met een reusachtige kraan van het type Caterpillar 365C. Het tweede
schip, de Zeeolifant, werkt zelfs met de nog grotere Caterpillar 385C, glimlacht
hij. Het zijn bijzondere stukken materieel legt Woolderink uit. Niet alleen
vanwege de grote hoeveelheden baggerspecie die ze met een hap kunnen
verwijderen, maar meer nog omdat ze het materiaal scheppen zonder het water te
vertroebelen. Een techniek die door Boskalis zelf is ontwikkeld en die van groot
belang is voor het behoud van de flora en fauna in het kanaal. “De vaart biedt
onderdak aan bijzondere dieren zoals de kleine modderkruiper en de
rivierdonderpad en die gedijen niet goed in troebel water”, legt Niek Berg uit,
vanuit Rijkswaterstaat als manager techniek nauw betrokken bij de werkzaamheden.
“Daarmee moet rekening worden gehouden.” De beestjes zijn niet het enige
obstakel waarop Boskalis kan stuiten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het
gebied gevochten en onder de modder liggen hier en daar niet-ontplofte
projectielen. Voordat de werkzaamheden begonnen is dat onderzocht en zijn acht
verdachte vakken aangewezen. Komt er onverhoopt munitie tevoorschijn, dan maakt
de Explosieven Opruimingsdienst het onschadelijk. Woolderink haalt zijn
schouders op. “Problemen verwacht ik niet”, zegt hij geruststellend. “Voor zover
bekend, liggen hier geen grote vliegtuigbommen. Hooguit een paar granaten.”

Reageer op dit artikel