nieuws

‘Onze mensen voelen zich naakt zonder helm’

infra

‘Onze mensen voelen zich naakt zonder helm’

Belangrijke kennis komt samen in een canon. Nederland verdient ook een bouwcanon, vindt Cobouw. Als ‘gemaakt land’ is het bij uitstek een product van bouwers. Vijf directeuren van bouwondernemingen geven hun voorkeur. Deze week Joop van Oosten van BAM.

Werken in de bouw staat van oudsher bekend als riskant. Maar onveilige
arbeidsomstandigheden en ongelukken worden niet meer geaccepteerd als
onvermijdelijk, stelt Van Oosten tevreden vast. “Op oude foto’s zie je mensen
met petten en hoeden op de meest vreemde capriolen uithalen. Je vraagt je af:
hoe durfde men toen zo te werken? krijgt nu veel meer aandacht. Het is niet
langer stoer als je geen veiligheidsmiddelen gebruikt; nu vindt men dat dom.
Onze medewerkers voelen zich naakt als ze geen helm dragen. Nederland slaat
internationaal geen slecht figuur. Maar van onze Britse dochterbedrijven kunnen
we nog wat leren. We zijn er nog niet en wat we bereiken, moeten we ook zien
vast te houden.”

Reputatie

De bouwsector werkt hard aan zijn reputatie. De heeft daarbij een prominente
rol. “Er is een tijd geweest dat bouwers dachten dat ze in een eigen wereld
leefden en eigen regels konden maken.” Die is voorbij. Integriteit en
transparantie zijn sleutelwoorden geworden. Doel: vertrouwen; hard nodig voor
een vruchtbare samenwerking met opdrachtgevers. “Ik denk dat bankiers het op
verjaardagen nu moeilijker hebben dan bouwers. Maar er hoeft maar dít te
gebeuren of de hele ellende zal weer over ons worden uitgestort.” Hij bestrijdt
het wijdverbreide beeld dat aannemers opdrachtgevers een poot uitdraaien. “De
omzetten in de bouw zijn groot, de marges laag; nog lager dan die van
supermarkten.” Van Oosten is lid van de (tweede) Regieraad, onder leiding van
Hans Blankert. De raad zit in zijn laatste jaar. “Maar de activiteiten en
discussies die in gang zijn gezet, zullen niet stoppen.”

Consolidatieslagen

De bouw heeft in de afgelopen eeuw een paar consolidatieslagen doorgemaakt.
De eerste voltrok zich in de eerste decennia van de vorige eeuw.
Familiebedrijven maakten een flinke schaalsprong, resulterend in grote
bouwondernemingen die de toon zetten in de sector. Een daarvan is de Bataafsche
Aanneming Maatschappij voorheen firma J. van der Wal en Zoon. De kleinzoon van
de dorpstimmerman uit Groot Ammers die het bedrijf in 1864 begon, studeerde in
Delft alvorens in het bedrijf te stappen. In de jaren twintig van de vorige eeuw
maakte Van der Wal furore met de bouw van het hoofdkantoor van de Bataafsche
Petroleum Maatschappij in Den Haag. Reden waarom de derde generatie Van der Wal
besloot de onderneming te noemen naar de opdrachtgever van dit prestigieuze
werk. De Bataafsche Aanneming Maatschappij was geboren. Inmiddels is BAM geen
afkorting meer maar de bedrijfsnaam. Van Oosten rekent erop dat de toekomst
nieuwe schaalsprongen brengt. “De ontwikkelingen gaan door maar zullen niet in
rechte lijnen gaan. Stabiliteit is altijd maar voor even.”

Vastgoedontwikkeling

Met vastgoedontwikkeling breidde de uitvoerende bouw in de jaren zestig van
de vorige eeuw zijn takenpakket uit. Doel was toen werk scheppen voor het eigen
bedrijf. Dat gebeurde meteen op grote schaal. Soms was er weinig oog voor de
eisen die aan projecten moesten worden gesteld om aan te sluiten bij de wensen
van de markt. “Over Hoog Catharijne bijvoorbeeld hebben we allemaal wel een
mening. Maar of je het nou mooi vindt of niet, dat zulke dingen toen gedaan
werden, getuigt wel van lef.” Later werd de vastgoedpoot bij ontwikkelende
bouwers professioneler georganiseerd. “Ze hebben nu een andere, eigen opdracht:
een bijdrage leveren aan het resultaat van de onderneming door gezonde
vastgoedontwikkelingen af te zetten op de markt.”

Natte én droge waterbouw

De verdiensten van de natte en droge waterbouw mogen wat Van Oosten betreft
niet ontbreken in de bouwcanon.

Icoon: afzinktunnels

Als icoon kiest hij de Nederlandse expertise op het gebied van afzinktunnels.
“Daarvoor is wereldwijd belangstelling.” Met een volgende stap, boortunnels in
slappe bodem, gaat het wat moeizamer. “Maar daarin worden we wel steeds beter.
We doen er in de praktijk kennis over op en er zijn al een paar mooie
voorbeelden gemaakt.”

Lezers van Cobouw mogen hiervoor ook hun eigen suggesties geven via
de e-mail van de krant.
Samen met de suggesties van de vijf
geïnterviewde bouwers, vormen ze de basis voor de officiële Bouwcanon Cobouw.
Het mailadres is: cobouwcanon@sdu.nl.

Reageer op dit artikel