bouwbericht

Metamorfose voor IJsselkade Zutphen

infra 4470

Metamorfose voor IJsselkade Zutphen

In Zutphen wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de IJsselkade, als onderdeel van het programma Rivier in de Stad. Dit programma bestaat uit een aantal projecten die zorgen voor een betere en veiliger verbinding tussen de Zutphense binnenstad, de IJssel en De Hoven. Hosper Landschapsarchitectuur en stedebouw is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aannemer is een combinatie van NTP en De Klerk.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Herinrichten IJsselkade tot een stedelijk rivierpark met bruggen / horeca-mogelijkheden. Project 'Rivier in de Stad' 1e fase. Hosper heeft schetsontwerp gemaakt. Werkzaamheden omvatten o.m. het herinrichten van de openbare ruimte, aanleggen nieuw hoofdriool en vervangen primaire waterkering. Vervangen van een verkeersbrug en vervangen deel damwandconstructie. Aannemer is een combinatie van NTP-De Klerk. Herinrichting fase 1 is gereed, gemeente Zutphen is in voorbereiding voor fase 2.

ZUTPHEN | Opgeleverd | € 5.000.000 - € 10.000.000

De eerste fase van de herinrichting van de IJsselkade is onlangs afgerond. Het gaat om het gedeelte tussen De Bult van Ketjen en het waterwerk. De kade heeft een parkachtige inrichting gekregen, met trappen waar mensen op kunnen zitten. De trappen geven de rivier bovendien iets meer ruimte bij een hoge waterstand. De rijbaan heeft een nieuwe inrichting gekregen, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Onder de grond zijn kabels en leidingen vervangen, bovendien heeft de rijbaan IJsselkade nieuwe verlichting gekregen.

In samenwerking met waterschap Rijn en IJssel is ook een deel van de hoogwaterkering vervangen. Deze kering beschermt de stad tegen hoog water en moet voldoen aan strenge normen, aldus het waterschap. De hoogte van de kering is gelijk gebleven, maar heeft wel een nieuwe, bakstenen bekleding gekregen.

De tweede fase bestaat uit de herinrichting van de IJsselkade tussen het waterwerk en de Noorderhaven. Tijdens archeologisch onderzoek in de aanloop naar de herinrichting is een historische kademuur ontdekt. Deze kademuur is in 1863 gebouwd als vestingswerk. Na 1881 werd deze muur gebruikt als laadloskade. De oude kade wordt straks weer zichtbaar gemaakt. Ook komt er nieuwe horeca op de IJsselkade.

De metamorfose van de IJsselkade – die naar verwachting in 2020 is afgerond – is eveneens onderdeel van het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. Dit programma richt zich op een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Op ruim dertig plaatsen langs de Rijntakken – zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek – krijgt de rivier meer ruimte. Zodat vier miljoen bewoners van het rivierengebied beter beschermd zijn tegen overstromingen.


Plaats: Zutphen
Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
Ramingsgroep: 9 miljoen euro
Nummer: 229751


Uitgebreide informatie over dit project zien, inclusief alle contactpersonen en marktpartijen? Bekijk dit project op bouwberichten.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking, neem dan contact op met het redactieteam van Cobouw Bouwberichten: content@vakmedianet.nl.

Reageer op dit artikel