bouwbericht

Gevaarlijke N348 gaat op de schop

infra Premium 4186

Gevaarlijke N348 gaat op de schop

De N348 tussen Raalte en Ommen gaat op de schop. Het is een weg die bekend staat als gevaarlijk: door de aanwezigheid van gelijkvloerse kruisingen, aansluitingen en oversteken gebeuren er te veel ongelukken, aldus de provincie Overijssel. De weg moet veiliger, maar ook de doorstroming moet beter. Het gaat om een stuk van circa achttien kilometer.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Gunning.Herinrichting N348, fase 1 en 2 inclusief groot onderhoud. Noord-zuidverbinding vanaf Arnhem via Dieren/Zutphen/Deventer en Raalte naar Ommen aansluitend op de N48 richting Hoogeveen over een lengte van ca 18 km. Europese aanbesteding. Procedure: openbaar.

ARNHEM | Uitvoering | € 10.000.000 - € 50.000.000

Al in 2010 hebben Provinciale Staten een plan van aanpak vastgesteld voor de herinrichting van de N348 als een veilige 100 kilometer/uur-stroomweg. De provincie Overijssel heeft de opdracht gegund aan aannemersbedrijf BAM Infra BV uit Nieuwleusen. De contracten zijn in december ondertekend.

De N348 is een belangrijke noord-zuidverbinding die vanaf Arnhem via Dieren, Zutphen, Deventer en Raalte naar Ommen loopt. In Ommen sluit de N-weg aan op de N48 richting Hoogeveen.

Het plan omvat onder meer het realiseren van twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten, ten noorden en ten zuiden van Lemelerveld. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt een snelheidsregime van 70 km/uur, om de geluidsoverlast te beperken. Ook wordt de centrumaansluiting met Lemelerveld grotendeels afgesloten. Verder worden vijf oversteken in het buitengebied opgeheven: daarvoor in de plaats komen twee tunnels. Bij restaurant de Lantaren in Lemelerveld komt een nieuwe voetgangersbrug.

Met het waterschap en de deelnemende gemeenten (Raalte, Dalfsen en Ommen) zijn intussen afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. Ter voorbereiding op de herinrichting van deze N-weg is onlangs een woning in Lemelerveld-Zuid gesloopt. Dit voorjaar worden circa 100 bomen gekapt.

Dit project wordt aangegrepen om ook groot onderhoud te plegen aan de weg tussen Ommen en Lemelerveld, inclusief de bruggen en viaducten in dit traject. Het gaat onder meer om het vervangen van twee asfaltlagen en de bermverharding en betonreparaties. Dit groot onderhoud stond volgens de provincie toch al op stapel. ‘Voordeel is dat er dan maar een keer overlast is voor weggebruikers en aanwonenden’.


Plaats: Raalte/Ommen
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Ramingsgroep: 11.750.000 euro
Nummer: 504256


Bekijk dit project op de site van Cobouw Bouwberichten.nl voor meer informatie. Met Cobouw Bouwberichten bent u als eerste op de hoogte van de laatste acquisitiekansen, zit u eerder en beter voorbereid aan tafel en realiseert u meer omzet door een vollere orderportefeuille.

Reageer op dit artikel