bouwbericht

Nieuwe brug Ouderkerk aan de Amstel

infra 565

Nieuwe brug Ouderkerk aan de Amstel

De veel gebruikte Brug Ouderkerk in Ouderkerk aan de Amstel wordt in 2018 vervangen. De brug verbindt de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en is een belangrijke schakel van de N522.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Vervanging Brug Ouderkerk, wo slopen oude brug, nieuwbouw 2 nieuwe bruggen met één beweegbare val per brug en reconstructie aansluitende en kruisende infrastructuur. Uiterste aanmelddatum als gegadigde 1 maart 2017 om 14:00 uur.De gemeenten Ouder/Amstel, Amstelveen, Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord/Holland hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een nieuwe brug. De gemeenten dragen bij in de financiering van dit project.

OUDERKERK AAN DE AMSTEL | € 50.000.000 - € 200.000.000

Volgens projectleider Ad Akkies van de provincie Noord-Holland is de brug uit de jaren dertig ‘technisch en verkeerskundig aan zijn einde’. “Bovendien voldoet de brug niet meer aan de eisen van deze tijd, onder meer op het gebied van veiligheid. Op de nieuwe brug, die een stuk breder wordt, komt meer ruimte voor langzaam verkeer. Het is een mooi project, maar ook een behoorlijke opgave. Hinder tijdens de werkzaamheden is niet te voorkomen, maar we gaan er wel alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken.”

De N522 wordt doordeweeks veelvuldig gebruikt voor doorgaand verkeer, met name tijdens filevorming op de A9 en tijdens de ochtend- en avondspits. Ook is deze weg een belangrijke openbaar vervoerroute tussen Amstelveen en Amsterdam Arena. Dagelijks rijden 650 bussen over de brug. Er komen volgens Akkies geen extra rijbanen bij: de capaciteit voor auto’s blijft gelijk. Het brugwachtershuisje komt te vervallen: de brug gaat op afstand bediend worden

Drie partijen zijn bij de planvorming en uitvoering van het project betrokken: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel. De provincie heeft de regie van het project in handen. Stadsregio Amsterdam is medefinancier. Naast vervanging van de brug wordt ook de infrastructuur aan weerszijden aangepakt. Zo krijgt kruispunt Amstelslag verkeerslichten.

Om het gebied tijdens de werkzaamheden zo bereikbaar mogelijk te houden, is de Werkgroep Tijdelijke Bereikbaarheid in het leven geroepen. In deze werkgroep zitten bewoners, bedrijven en vertegenwoordigers van de provincie en beide gemeenten. Akkies: “Dat is een complexe opgave. Het gaat immers om een periode van acht à negen maanden. Het plan gaat uit van de aanleg van een tijdelijke brug, met name bedoeld voor bussen en langzaam verkeer. Mogelijk dat ook auto’s er gebruik van kunnen maken, maar dat is nog niet zeker. Er wordt in elk geval gekeken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid tijdens de bouw te optimaliseren.”

De projectgroep werkt momenteel aan de verdere uitwerking van het plan, dat vanaf augustus ter inzage ligt. Wanneer het project juridisch en planologisch is geregeld, kan de aanbestedingsprocedure beginnen. Akkies verwacht dat de nieuwe brug in 2018 in gebruik kan worden genomen.Plaats: Ouderkerk aan de Amstel
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel
Ramingsgroep: 33 miljoen euro 

Reageer op dit artikel