blog

Belofte

infra 1553

Met minder mensen meer werk verzetten in kortere tijd, dat wil natuurlijk iedereen. Momenteel begeleid ik een afstudeerder van de TU Delft bij het gebruik van VR-Dijken, een parametrisch dijkontwerpmodel dat met Virtual Reality direct de dijkversterking in zijn omgeving projecteert.

Belofte

Zijn onderzoek richt zich op het maken van een model dat de gevolgen van de dijkversterking inzichtelijk maakt op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en kosten. Doel daarvan is om specialisten in MER (ecologen, cultuurhistorici, landschapsarchitecten, enzovoorts) direct meer informatie te geven over verschillende dijkversterkingsalternatieven.

De student is over de helft van zijn onderzoek en heeft VR-Dijken inmiddels gekoppeld aan GIS-lagen. Dat levert inderdaad meer efficiency en effectiviteit op: de specialist kan nu zelf met de VR-bril op ontwerpkeuzes maken over taludhelling, bermlengte en bermhoogte, maar ook versterken aan de binnenzijde, buitenzijde of op-de-as. Er komt dan direct een overzicht van het effect op de omgeving uit. Bijvoorbeeld in benodigde oppervlakte landbouwgrond, Natura 2000-gebied, huizen, kosten, enzovoorts.

Het idee om hier een afstudeerder op te zetten is ontstaan uit onvrede over hoe omslachtig het nu nog vaak gaat: de ingenieur werkt eerst verschillende dijkversterkingen uit. Vervolgens wordt daar een ontwerptekening van gemaakt. Daarna worden effecten bepaald en dan pas beoordeeld. Bij mijn laatste project duurde deze fase vier maanden en werkten er ongeveer 15 medewerkers aan. Niet echt snel en effectief…

Daar komt nog bij dat er slechts een beperkt aantal alternatieven uitgewerkt en beoordeeld wordt. En dat is jammer, want de specialist kan nu alleen twee of drie alternatieven afwegen. En dat zonder echt de achtergrond van het dijkontwerp te kennen. Met VR-Dijken kan de specialist zelf aan de ontwerpknoppen zitten, tientallen alternatieven bekijken en daarmee meer inzicht krijgen in de impact van ontwerpkeuzes op zijn te beoordelen werkveld.

Zelf verwacht ik dat met deze ontwikkeling een mooie stap wordt gezet in het efficiënter maken van communicatie tussen MER-specialisten en dijkontwerpers. Slimmer, sneller, beter is een belofte die misschien wel vaker wordt gedaan. Ik hoop dat met deze afstudeerder waar te kunnen maken.


Marinus Aalberts, hoofd Witteveen+Bos-kantoor Rotterdam

Reageer op dit artikel