blog

Perspectief 17-20

infra 23

Perspectief 17-20

Hoe ingewikkeld de verkiezingsuitslag ook lijkt, het perspectief voor de bouw- en vastgoedsector is duidelijk. Voor woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huurwoning blijft het in veel steden en het westen lang zoeken naar een speld in een hooiberg, zeker als de liberalisatiegrens naar maximaal 600 euro gaat.

De kans bestaat zelfs dat huren ingewikkelder wordt omdat de huurtoeslag niet meestijgt met de huurhoogte, maar inkomensafhankelijk wordt. Bovendien is het aannemelijk dat toeslagen kritisch worden geëvalueerd in het kader van de belastingherziening. Als een nieuw kabinet gaat zoeken naar prikkels om mensen met een uitkering sneller aan het werk te krijgen, dan liggen kortingen op toeslagen voor de hand.

Inkomenstoets versoepelen

Hoe het met de bouw van duurdere huurwoningen zal gaan, dat is aan de markt. De bouw van koopwoningen zal worden gestimuleerd. In het VVD-verkiezingsprogramma wordt er voor gepleit de inkomenstoets bij hypotheekverstrekking te versoepelen. De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd.

Het ligt voor de hand dat regulering voor nieuwe kantoren versoepeld zal worden. Nieuw voor oud, zal als ‘linkse’ regel verdwijnen.

Dan de infrastructuur. De nieuwe coalitie zal de koers niet verleggen: files worden bestreden met nieuwe wegen. Ingewikkelde maatregelen als rekeningrijden zullen niet eens de tekentafel bereiken. En natuurlijk zal er lippendienst worden bewezen aan het openbaar vervoer. Het nationaliseren van ProRail zal als bewijs dienen dat de overheid voor een beter OV gaat. Op elk bord bij een railproject kunnen we straks lezen: “hier investeert de staat in uw toekomt”.

Los van de symboliek, zal er in de praktijk met deze vestzak-broekzak benadering weinig veranderen. Mijn beeld is al met al dat een volgend kabinet de markt de ruimte geeft en waar mogelijk zal stimuleren. En de sociale huursector verder beperkt.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Utrecht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels